Onroerendezaakbelasting (OZB) voor bedrijfspanden en kantoren? Wie betaalt wat?

Bent u in het bezit van zakelijk vastgoed of bent u een gebruiker van een bedrijfspand? Dan dient u onroerendezaakbelasting (OZB) te betalen. Wie deze belasting moet betalen en hoe deze tot stand komt leest u in dit artikel.

Wat is de OZB (onroerendezaakbelasting)?

Onroerendezaakbelasting is een belasting die elke eigenaar van een pand betaalt. De opbrengsten van de onroerendezaakbelasting worden gebruikt om voorzieningen waar iedereen van profiteert in stand te houden. U kunt hierbij denken aan wegen, plantsoenen, openbare verlichting en de brandweer.

Een woning eigenaar dient ook OZB te betalen, maar deze wordt met een ander tarief berekend. Naast de eigenaar kan ook de gebruiker aangeslagen worden voor de onroerendezaakbelasting gebruikers, dit gebeurt bij bedrijfspanden.

De gemeente int de belasting en zij kijken naar de peildatum wie er op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar en gebruiker is. Mocht u in de loop van het jaar verhuizen dient u toch het gehele bedrag aan de gemeente te betalen. Bij een verkoop wordt de OZB meestal verrekend bij de notaris.

Let wel op dat dit niet het geval is met de gebruikersbelasting. Maak daarom altijd concrete afspraken over de onroerendezaakbelasting gebruikers met uw huurder of verhuurder.

Hoe wordt de OZB berekent voor bedrijfspanden?

Hoeveel OZB u verschuldigd bent, hangt af van de WOZ-waarde van het pand. Deze staat vermeld op de gemeentelijke aanslag die jaarlijks op de deurmat valt. De WOZ-waarde wordt bepaald op de waarde peildatum. Deze ligt altijd op 1 januari van het voorafgaande jaar. De gemeente kijkt door middel van verkochte referentiepanden wat uw bedrijfspand waard zou moeten zijn op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit wordt modelmatig gedaan. Tevens bepaalt de gemeente ook de ozb-tarieven. Deze tarieven zijn percentages van de WOZ-waarde.

Voorbeeld:

Stel, uw bedrijfspand heeft een WOZ-waarde van € 600.000, – en de gemeente waar het bedrijfspand staat heeft het ozb-tarief voor de eigenarenbelastingen vastgesteld op 0,1685%. Dan houdt dat dus in dat uw onroerendezaakbelasting 0,1685% van € 600.000,- bedraagt. Dit komt neer op € 1.011,- voor dat jaar.

Als u een bedrijfspand bezit en zelf gebruikt dan komt daar ook de gebruikersbelasting bij. Als de betreffende gemeente het tarief dáárvoor heeft vastgesteld op 0,1519%, betaalt u dus bovenop de eigenarenbelasting óók nog een gebruikersbelasting die 0,1519% van € 600.000,-  bedraagt. Dit komt neer op € 911,-.

Wie betaalt de OZB als het pand is verhuurd?

Zoals hierboven vermeld heb je een onroerendezaakbelasting voor de eigenaar en een onroerendezaakbelasting voor de gebruiker. Zodra het pand verhuurd wordt en de gebruiker bekend is bij de gemeente wordt de gebruiker aangeslagen voor de onroerendezaakbelasting gebruikers. Indien de gebruiker niet bekend is bij de gemeente kan het zijn dat u als eigenaar aangeslagen wordt voor de gebruikersbelasting.

Let dus goed op of dat de nieuwe huurder bekend is bij gemeente en dat u niet zelf voor de kosten op draait. U kunt er ook voor kiezen om u als gebruiker te registreren bij de gemeente en zelf afspraken te maken in het huurcontract waarbij de gebruiker zijn eigen deel aan u terugbetaalt. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn in een bedrijfsverzamelgebouw.

Bent u het niet eens met de WOZ- waarde van uw bedrijfspand?

Schakel dan altijd een specialist in die weet hoe het precies in zijn werk gaat en u hierbij kan begeleiden.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW