Privacy Policy

Algemeen

1.1 Reikwijdte

In deze privacyverklaring informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de diensten van Online Bedrijfsmakelaar B.V., zoals de website www.onlinebedrijfsmakelaar.nl en haar social media kanalen (hierna gezamenlijk: diensten).

Wij raden u aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de afspraken met u na te komen, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtvaardigd belang, dan wel op basis van de door u verleende toestemming. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken.

Online Bedrijfsmakelaar B.V. is gevestigd te Eersel aan de Kerver 19a en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 63543494.

1.2 Wijziging in de privacyverklaring

Wij zijn voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en kunnen om deze reden regelmatig nieuwe functies toevoegen aan onze diensten. Vanwege veranderingen op het gebied van wetgeving en technologie, kunnen onze beschermingsmaatregelen ook veranderen. We raden u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

1.3 Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De wettelijke regels ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

2.1 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

U neemt contact op met ons

Wanneer u contact met ons opneemt, bewaren wij de e-mail, andere berichten of de reden van het contact. Soms vragen wij u naar uw naam en contactgegevens, dit maakt het voor ons mogelijk om uw vraag of verzoek te beantwoorden.

U verhuurt uw bedrijfspand

Het doel is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de Online Bedrijfsmakelaar B.V. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • De reden van verhuur.
 • De omschrijving en kenmerken van het bedrijfspand zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van het bedrijfspand.
 • In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde aanbodsites geplaatst voor promotie van het bedrijfspand.
 • De eisen die u stelt aan de huurder.
 • Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.
 • Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

U verkoopt uw bedrijfspand

Het doel is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de Online Bedrijfsmakelaar B.V. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • De reden van verkoop.
 • De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.
 • De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.
 • Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda in business, andere vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.
 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.
 • Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling.
 • Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.
 • Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt.

U wilt een bedrijfspand huren uit het aanbod van de Online Bedrijfsmakelaar B.V.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via de Online Bedrijfsmakelaar B.V. wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw eisen aan de huisvesting.
 • Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets.
 • Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.
 • Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.
 • Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

U wilt een bedrijfspand kopen uit het aanbod van de Online Bedrijfsmakelaar B.V.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via de Online Bedrijfsmakelaar wordt aangeboden. Daarna voert de Online Bedrijfsmakelaar de voorbereidende activiteiten uit voor een koopintentieverklaring. In dit contact stelt de Online Bedrijfsmakelaar B.V. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 • Uw mening over het aangeboden pand.
 • Gegevens over de biedingen.
 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.
 • Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.
 • Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde.
 • Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper.
 • Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

U wilt een bedrijfspand bezichtigen

Wanneer u via ons een bezichtiging aanvraagt, dan worden de volgende gegevens verwerkt:

 • uw achternaam, bedrijfsgegevens en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • voorkeursdatum van bezichtiging;
 • eventuele vragen voor de beheerder van het bedrijfspand;
 • uw oordeel over het bedrijfspand.

U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. middels een gratis zoekvraag

Het doel van dit contact is dat de Online Bedrijfsmakelaar B.V. u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Het zoekprofiel waarin uw wensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.
 • Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt.

2.2 Persoonsgegevens minderjarige

Als u jonger bent dan 16 jaar, dan mag u alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien uw ouder of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen en ons hiervoor namens u toestemming geeft. De diensten zijn bedoeld voor meerderjarige personen. Indien u minderjarig bent, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de diensten. Op het moment dat wij ermee bekend worden dat dit wel het geval is, dan zullen wij het account direct verwijderen.

2.3 Waar worden deze persoonsgegevens voor gebruikt?

U neemt contact op met ons

Wij gebruiken uw gegevens om uw contactaanvraag af te handelen en om contact met u te onderhouden.

U verhuurt of verkoopt uw bedrijfspand

Wij gebruiken uw gegevens om de opdracht die u ons heeft verleend uit te voeren, om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, dan wel op basis van gerechtvaardigd belang.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt: om uw pand bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda in Business, op de website van Online Bedrijfsmakelaar B.V. of in verkoopbrochures om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw bedrijfspand wordt alleen als referentiepand gebruikt).

U bent op zoek naar een bedrijfspand

Wij gebruiken uw gegevens om de zoekopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren, zoals het toesturen van informatie over panden die onder uw zoekopdracht vallen.

U heeft een bedrijfspand bezichtigd

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld voor het realiseren van een bezichtiging.

U huurt of koopt een pand

Wij gebruiken uw gegevens ter voorbereiding van de overeenkomst en om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de huurovereenkomst toe te sturen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Contactformulier(en), downloads of nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over actuele zaken in de zakelijke vastgoedmarkt. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:

 • Per telefoon
 • Per mail

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Onderzoek

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor (kwaliteits)onderzoeken. Doel hiervan is onze dienstverlening te verbeteren en inzicht te verkrijgen in de markt. Wij gebruiken waar mogelijk anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de persoon.

2.4 Delen van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker onderworpen aan beveiligingsverplichtingen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Wij verstrekken verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij betrokken zijn bij het uitvoeren van de diensten, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten, of wij op grond van een gerechtvaardigd belang, wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie, daartoe verplicht zijn, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven

2.5 NVM-uitwisselingssysteem

De systemen van Online Bedrijfsmakelaar B.V. zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle pandenen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over de NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over panden en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein, aan de Fakkelstede 1.

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?

Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?

De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de vastgoedmarkt in Nederland.

Toegang tot gegevens

NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van panden en bedrijfspanden en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de vastgoedmarkt universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
 • Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

Beveiliging

Wij zorgen dat uw gegevens juist worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden en worden waar nodig aangevuld of aangescherpt.

Alle gegevens die u met ons uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van een https-beveiligingscertificaat. Dit certificaat toont aan dat wij uw gegevens op een veilige, versleutelde, manier versturen naar onze servers/systemen en dat ze niet in handen van derden kunnen vallen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen, waarbij wij de volgende bewaartermijnen hanteren;

 • Dossier opdracht: Min. 5 jaar
 • Wwft: Min. 5 jaar
 • Civiele bewaarplicht: Min. 7 jaar
 • Fiscale bewaarplicht: Min. 7 jaar
 • Beroepsaansprakelijkheid: Min. 5 jaar max. 20 jaar
 • Zoekvraaginschrijvingen: Tot het moment van uitschrijving.
 • Overige: Max. 2 jaar

Inzage, correctie, verwijdering, beperking en overdraagbaarheid

U heeft het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking van de persoonsgegeven welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wij zullen binnen vier weken laten weten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering, beperking of overdraagbaarheid, kunt u contact met ons opnemen via jochem@onlinebedrijfsmakelaar.nl. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

In aanvulling op de bovenstaande rechten heeft u het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de directeur, de NVM klachtengeschillen of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Uw klacht bij de AP kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374, 2509 AJ ‘s-Gravenhage

Cookies

Onze website maakt gebruikt cookies voor anonieme analyse van websiteverkeer, zodat we de functionaliteit en effectiviteit van deze website kunnen verbeteren. Ook gebruiken we na toestemming cookies om content en advertenties te personaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de website te helpen analyseren. De informatie die wordt verzameld, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet gedeeld met Google en anderen. Uw IP-adres wordt daarom geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren. Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten (tenzij u expliciet marketingcookies hebt geaccepteerd).

Verder gebruikt onze website gebruik van andere analytische- en marketingcookies zoals Hotjar, Facebook Pixels, Linkedin, Youtube, Bing.com, Google Adwords en Google Tag Manager. Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde gegevens doen, verwijzen we naar hun privacyverklaringen.

Meer informatie omtrent onze cookies vindt u in de Cookie statement van d e Online Bedrijfsmakelaar B.V.

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met Online Bedrijfsmakelaar B.V. op te nemen.

Online Bedrijfsmakelaar B.V.

Kerver 19a

5521 DA Eersel

Telefoon: 085-0201028

E-mailadres: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de cookies altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Indien u akkoord bent gegaan dat onze website cookies plaatst, kunt u dit ongedaan maken via de instellingen van uw browser.