Mijn huurder betaalt niet meer – wat nu?

De huurder betaalt niet meer. Wat nu? Het komt helaas wel eens voor dat huurders de huur niet meer kunnen betalen. Bijvoorbeeld door marktontwikkelingen of door de hoge inflatie. Maar hoe gaat u hier als verhuurder mee om, want u heeft ook (financiële) verplichtingen waar u zich aan moet houden.

Wat als de huurder gewoon stopt met betalen?

In het beginsel is de huurder altijd verplicht om te blijven betalen, want afspraak is afspraak. Als de huurder echter geen geld meer heeft kan hij besluiten om gewoon te stoppen met betalen. In dat geval is het belangrijk dat u als verhuurder kort op de bal blijft zitten. Dus direct betalingsherinneringen versturen en in contact proberen te komen met de huurder. Mocht de huurder helemaal niet meer betalen dan zijn er een aantal opties.

Verzuim: Een huurder die de huur geheel of gedeeltelijk niet betaalt, is in verzuim. Als er geen afspraken of betalingsregelingen met de verhuurder worden gemaakt dan is de huurder verplicht de volledige huursom en de contractuele boetes direct over te maken.

Dwang: Kunt u de huurder dwingen te betalen of de huurder dwingen om een betalingsregeling te treffen? Ja dat kan. Een verhuurder kan de rechtbank vragen om uitspraak te doen in de kwestie. Mocht de huurder een goede reden hebben om de huur niet tijdig te betalen, zoals bijvoorbeeld een sluiting door overheidsmaatregelen, dan zou de rechtbank kunnen opleggen dat er geen incassokosten of boetes opgelegd kunnen worden.

Ontruiming en ontbinding zal bij een goede reden niet snel worden toegewezen. Mocht slechte bedrijfsvoering of tegenvallende resultaten de reden zijn dan behoren deze twee opties wel tot de mogelijkheden.

Van een kale kip is niets te plukken

Als een huurder de huur niet kan betalen zal hij waarschijnlijk failliet gaan. Dat is echter geen excuus om niets meer te betalen. Een huurder moet schadebeperkend handelen en mag geen schuldeisers benadelen of bevoordelen. Bij een openstaande huurschuld mag hij dus niet

andere schuldeisers betalen. Doet hij dat wel dan bestaat de mogelijkheid dat de bestuurder of eigenaar van een bedrijf privé aansprakelijk gesteld kan worden. Dit zorgt ervoor dat schuldeisers een grotere kans hebben op het terugkrijgen van bijvoorbeeld een huurachterstand.

Heeft u te maken met een huurder die niet betaalt? Neem contact met ons op voor meer informatie van de vastgoedexperts van de Online Bedrijfsmakelaar.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW