Mag de verhuurder zonwering opnemen in de servicekosten van bedrijfspanden?

Met de stijgende temperaturen wordt de vraag of verhuurders zonwering mogen opnemen in de servicekosten van bedrijfspanden steeds relevanter. Is dit wettelijk toegestaan? We duiken in de details.

Wat zegt de wet over huurprijs en servicekosten?

Laten we eerst duiken in het wettelijk kader rond de huur en servicekosten van bedrijfspanden. De wet definieert twee soorten kosten die een verhuurder aan de huurder mag doorberekenen:

De huurprijs: dit is de vergoeding voor het gebruik van de ruimte en de onroerende zaken die daarbij horen.

De servicekosten: dit zijn vergoedingen voor aanvullende diensten die de verhuurder aanbiedt, zoals het schoonmaken van ramen, internet, of het beschikbaar stellen van roerende zaken zoals meubilair.

Zonwering: roerend of onroerend goed?

De discussie of zonwering als roerend of onroerend goed moet worden beschouwd, hangt af van of het bevestigd is aan het pand. Als dit nog niet het geval is, wordt de zonwering als roerend beschouwd. Echter, zodra de zonwering wordt bevestigd, kan het een bestanddeel van het pand worden, waardoor het onroerend wordt door natrekking.

Mag zonwering in servicekosten?

Wat zeggen de rechters hierover? In verschillende gevallen (zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RBOBR:2015:167) heeft de rechter besloten dat zonwering geen bestanddeel van het pand is, omdat een pand zonder zonwering nog steeds als volledig en bruikbaar wordt beschouwd. Bovendien kan zonwering vaak zonder grote schade worden verwijderd. In dit geval mag de verhuurder een vergoeding voor de zonwering opnemen in de servicekosten.

Uitzonderingen: Wanneer zonwering onderdeel wordt van het pand

Maar er kunnen uitzonderingen zijn. Als de zonwering naadloos is geïntegreerd in het ontwerp van het pand en tijdens de constructie van het pand uitgebreid rekening is gehouden met de montage, bediening en het ontwerp, zoals Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigde (ECLI:NL:GHARL:2019:69), kan dit een unieke situatie creëren. In zo’n specifiek geval wordt de zonwering als een essentieel onderdeel van het pand beschouwd, waardoor een vergoeding hiervoor in de huurprijs wordt opgenomen.

Of de verhuurder zonwering mag opnemen in de servicekosten van bedrijfspanden, hangt dus af van de specifieke omstandigheden. Het is altijd raadzaam om professioneel juridisch advies in te winnen voor je specifieke situatie.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW