Ingebrekestelling: de juiste aanpak en voorwaarden

Een ingebrekestelling, ook wel bekend als een aanmaningsbrief, is een schriftelijke mededeling waarin expliciet wordt verzocht om naleving van overeengekomen afspraken binnen een specifieke termijn. Voor een effectieve ingebrekestelling zijn een correcte inhoud en een passende termijn cruciaal.

Afspraak is afspraak: de betekenis van ingebrekestelling

Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Maar wat als dat niet gebeurt? In zo’n geval is het belangrijk om de andere partij de kans te geven om dit te herstellen. Volgens de wet (art. 6:82 van het Burgerlijk Wetboek) moet je de betreffende partij eerst officieel ‘in gebreke stellen’ en hen verzoeken om alsnog aan de afspraken te voldoen. Als dit verzoek genegeerd wordt, bevindt de partij zich in ‘verzuim’, waarna je verdere (juridische) stappen kunt ondernemen.

Belangrijke wettelijke vereisten voor een effectieve ingebrekestelling

  • Schriftelijke mededeling: Het is essentieel dat de ingebrekestelling schriftelijk wordt opgesteld. Bij voorkeur gebruik je een (aangetekende) brief, die als bewijs kan dienen. Een mondelinge mededeling is niet voldoende.
  • Redelijke termijn: Geef een duidelijke termijn waarbinnen de andere partij moet voldoen aan de afspraken. Deze termijn moet redelijk zijn. Vage termen zoals “zo spoedig mogelijk” zijn niet geschikt. Geef liever een concrete tijdspanne, bijvoorbeeld “binnen twee weken”.
  • Duidelijkheid: Het moet helder zijn wat er verwacht wordt van de schuldenaar, en dit moet in lijn zijn met eerder gemaakte afspraken.

Recente juridische ontwikkelingen

Een recente uitspraak van het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2020:2089) benadrukte het belang van een zorgvuldig opgestelde ingebrekestelling. Hier was er een geschil over de bouw van een woning. Het hof oordeelde dat de eis van een herstelplan onredelijk was omdat dit niet in de aannemingsovereenkomst stond.

Conclusie

Neem de tijd om je ingebrekestelling zorgvuldig te formuleren. Zorg dat de brief duidelijk, concreet en in lijn met de overeenkomst is. Voor hulp of een voorbeeld, bekijk ons model of neem contact met ons op voor juridisch advies.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW