Goedkeuring voor afwijkende bedingen bij verhuur van winkelpanden

Wanneer u als verhuurder een pand verhuurt dat valt onder het huurregime 7:290-bedrijfsruimte, is het essentieel om aandacht te besteden aan de inhoud van uw huurovereenkomst. Publiek toegankelijke ruimtes, zoals bijvoorbeeld winkels, restaurants en hotels, vallen onder het huurregime van 7:290-bedrijfsruimte. Deze wet biedt veel bescherming voor huurders. Voor een solide huurovereenkomst is het cruciaal dat u zich bewust bent van deze wetgeving en dat u de rechten en plichten van beide partijen correct vastlegt.

Waarom is de goedkeuring voor afwijkende bedingen zo belangrijk?

De huurregelgeving voor 7:290-bedrijfsruimtes is streng. Er zijn tal van semi-dwingende regels die de kaders bepalen rondom huurtermijnen, opzeggingsgronden en huurprijsaanpassingen. Afwijkende bedingen die niet in lijn zijn met deze regels kunnen door de huurder worden vernietigd na ondertekening van de huurovereenkomst. Cruciaal hierbij is dat deze afwijkende bedingen nadelig zijn voor de huurder.

Een klassiek voorbeeld binnen deze regelgeving is de vastgelegde huurperiode. Vaak is dit een periode van 5 + 5 jaar, of maximaal 2 jaar. Zelfs als beide partijen een alternatieve termijn overeenkomen, kan de huurder dit vernietigen. Het resultaat? Als verhuurder zit u vast aan de wettelijke termijn van 5+5 jaar.

Om de integriteit van afwijkende bedingen te waarborgen, kan een verhuurder goedkeuring aanvragen bij de kantonrechter. Mocht de kantonrechter deze goedkeuring verlenen, dan staat het afwijkend beding stevig en kan de huurder het niet meer vernietigen. Dit geeft duidelijkheid en zekerheid over de gemaakte afspraken.

Advies bij opname van afwijkende bedingen

Overweegt u een afwijkend beding in uw huurovereenkomst op te nemen en goedkeuring voor afwijkende bedingen aan te vragen bij de kantonrechter? Laat u dan bijstaan door een ervaren advocaat. Mocht de kantonrechter de goedkeuring niet verlenen, dan beschermt u zichzelf zo tegen potentiële gebreken in de huurovereenkomst.

Een strategische stap is het opnemen van een opschortende voorwaarde in uw contract. Deze voorwaarde, mits correct geformuleerd, voorkomt dat de huurder het beding kan vernietigen. Het verzoek aan de kantonrechter moet daarnaast grondig zijn gemotiveerd, zodat het voldoet aan alle wettelijke eisen en de kans op goedkeuring wordt gemaximaliseerd.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW