Hoe zijn de risico’s en de aansprakelijkheid bij medehuurders van bedrijfspanden geregeld?

Wat zijn de risico’s van een medehuurder van bedrijfspanden en wie is er aansprakelijk bij eventuele schade? Als een medehuurder zijn handtekening onder een huurovereenkomst heeft geplaatst, leidt dat tot zijn medeverantwoordelijkheid. Niet alleen voor de huuropbrengsten, maar ook als het gehuurde bijvoorbeeld in vlammen op gaat. Of in het geval een van de twee huurders failliet gaat.

Hoe werkt het met hoofdelijke aansprakelijkheid van medehuurders?

U kunt er door verschillende redenen voor kiezen om samen met een ander bedrijf een huurovereenkomst voor een bedrijfspand, kantoorpand of opslagruimte te tekenen. U ondertekent deze overeenkomst dan allebei met hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat beide huurders voor het geheel aansprakelijk zijn. Zij zijn beide verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de huurovereenkomst. Als één van de huurders bijvoorbeeld niet betaalt kan de andere dus verantwoordelijk gehouden worden voor de huurbetaling van beide.

Wat gebeurt er bij faillissement van medehuurder?

Als een van de huurders failliet gaat dan zal door de curator de huur worden opgezegd. Op basis van uitspraken van de Hoge Raad hoeft dat niet meteen te betekenen dat de huurovereenkomst ook voor de medehuurder wordt beëindigd.

Gevolg van contractuele medehuur is dat beide huurders schuldenaar zijn en dus ook beide de huurpenningen verschuldigd zijn. In beginsel voor gelijke delen, tenzij uit wet, gewoonte of rechtshandeling volgt dat zij voor ongelijke delen of hoofdelijk zijn verbonden.

In de meeste gevallen wordt in de huurovereenkomst overeengekomen dat beide huurders hoofdelijk verbonden zijn, wat betekent dat de schuldeiser, in dit geval de verhuurder, tegenover beide van hen recht heeft op nakoming van het geheel.  In het geval dat één van de twee medehuurders vertrekt, bijvoorbeeld door faillissement, betekent dat dat de ‘blijvende’ huurder aansprakelijk kan worden gesteld om de gehele huurprijs te betalen aan de verhuurder.

Aansprakelijkheid van medehuurders van bedrijfsruimte

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat er een huurovereenkomst wordt gesloten door twee huurders, terwijl maar één huurder daadwerkelijk veel gebruik maakt van het gehuurde. Dit kan verschillende redenen hebben. De tijd verstrijkt en één van de twee medehuurders is eigenlijk alweer vergeten dat hij voor die huurovereenkomst heeft meegetekend, laat staan dat hij zich realiseert dat hij voor de huur van die ruimte medeverantwoordelijk is. Hij maakt immers op dit moment geen gebruik van de ruimte.

Dan komt het bericht dat het pand is afgebrand. Na onderzoek blijkt dat de medehuurder niet kundig met de elektrische bedrading is omgegaan. In dit geval worden beide medehuurders aansprakelijk gehouden.

Beide huurders zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het maakt dus niet uit of beide partijen wel of geen wetenschap hadden van de activiteiten die zich afspeelde binnen het gehuurde.

Het is erg belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de eventuele risico’s die dit met zich mee kan brengen als u met meerdere personen een huurovereenkomst afsluit.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW