Checklist voor het huren en verhuren van winkelruimte

Wanneer u winkelruimte gaat huren of verhuren is het belangrijk dat alles goed beschreven staat in een huurcontract. Maar wat zijn nu de belangrijkste punten waar u mee rekening dient te houden bij het opstellen van een huurcontract voor winkelruimte? De Online Bedrijfsmakelaar heeft voor u een checklist gemaakt met enkele belangrijke punten voor het opstellen van een huurcontract.

Wat moet er allemaal in een huurcontract voor winkelruimte staan?

1. Personalia: Zijn de huurder en verhuurder wel degene die zij beweren te zijn en zijn zij wel handelingsbevoegd? Wanneer één van beide partijen namelijk niet handelingsbevoegd is zal het huurcontract nietig worden verklaard met eventuele straffen van nietigheid tot gevolg.

2. Het gehuurde: Zorg voor een duidelijke beschrijving van het gehuurde. Huurt u nu enkel de winkelruimte of ook opslagruimte? Huurt u het casco of turn key? Allemaal vragen die goed omschrijven moeten worden in het huurcontract. Daarnaast is de bestemming van het pand van cruciaal belang. Mag u uw bedrijf wel beginnen in het pand wat u huurt?

3. Huurprijs:

  • Voorafgaand aan het huurcontract zullen beide partijen een (marktconforme) huurprijs overeen moeten komen.
  • Is er omzethuur of andere huurkortingen van toepassing?
  • Hoe spreekt u huurprijsverhoging af? Gebruikt u hiervoor het CPI van het CBS of hanteert u een vast percentage? Maar u kunt uiteraard ook afspreken dat de huurprijs helemaal niet wordt aangepast.
  • Is de huurprijs aan BTW onderworpen of niet?

4. Betaling van de huurprijs: gebeurt dit per maand, per kwartaal of een ander tijdvlak? Wordt er vooraf of achteraf betaald?

5. Huurperiode: Wordt er afgeweken van de wettelijke 5 jaar + 5 jaar periode of betreft het hier een kort lopende huurovereenkomst korter dan een jaar? En wordt het huurcontract zonder opzegging stilzwijgend verlengd voor een bepaalde periode?

6. Opzegtermijn: Bij het huren van bedrijfsruimte of kantoorruimte kunt u zelf een opzegtermijn bepalen omdat zij vallen onder de 230- Bedrijfsruimte. Winkelruimte daarentegen valt onder de 290- bedrijfsruimte en overige bedrijfsruimte waardoor die opzegtermijn wettelijk bepaald is. In het artikel leest u meer over het verschil tussen bedrijfsruimte en winkelruimte en de verschillende regelgevingen ervan.

7. Waarborgsom / bankgarantie: Hanteert u een waarborgsom of verlangt u een bankgarantie?

8. Verbouwen: Onder welke voorwaarden mag een huurder het gehuurde verbouwen en moeten deze aanpassingen wel of niet ongedaan worden gemaakt na afloop van het huurcontract.

9. Huurprijsherziening: Voorafgaand aan een eventuele verbouwing op kosten van de huurder kunt u afspreken dat dit bij de bepaling van de huurprijs buitenbeschouwing blijft.

10. Onderhoud: Regel bij het aangaan van de huurovereenkomst goed welke onderhoudswerkzaamheden voor rekening zijn van de huurder en welke voor de verhuurder.

11. Schadevergoeding: Wat is een mogelijke schadevergoeding die een verhuurder moet betalen als er schade is door mogelijke gebreken.

12. Gemeentelijke en andere belastingen: Houdt rekening met onroerende zaken belasting, waterschapschap enzovoort.

13. Nutsvoorzieningen: Hoe is het geregeld met het gas, water en licht van het gehuurde?

14. Servicekosten: Is er sprake van servicekosten of een VvE bijdrage?

15. Onderhuur: Is onderhuur geheel of gedeeltelijk toegestaan.

16. Voorkeursrecht koop: Mag de huurder het pand kopen tegen een prijs die een derde biedt? Wordt hierbij rekening gehouden met eventuele eerder gedane investeringen in het pand?

17. Verzekeringen

18. Reclame: Mag u teksten, lichtreclame en dergelijke op de gevel aanbrengen?

Zoals u ziet zijn er veel aspecten waar u rekening mee dient te houden bij het aangaan van een huurcontact om later eventuele geschillen en forse juridische kosten te voorkomen. Het is daarom altijd verstandig om voor het ondertekenen het huurcontract te laten controleren door een professional zodat u zeker weet dat alles goed geregeld is. Wij van de Online Bedrijfsmakelaar zijn zo’n professional die u kan helpen bij het opstellen van een goede huurovereenkomst. Door onze aansluitingen bij onder andere NVM Business en VastgoedCert garanderen wij de kwaliteit waar u behoefte aan heeft.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW