Omzethuur, wat is het en hoe werkt het?

Omzethuur wordt in de rest van Europa en in Amerika al veel toegepast, maar komt in Nederland nog relatief weinig voor. Mede door de leegstand op de vastgoedmarkt zijn vastgoedeigenaren continu opzoek naar nieuwe varianten en mogelijkheden om hun winkelvastgoed te laten onderscheiden van haar concurrenten. Omzethuur is zo’n interessante mogelijkheid, waardoor het tegenwoordig in Nederland ook steeds vaker wordt toegepast.

Omzethuur, hoe werkt het?

Bij omzethuur wordt overeengekomen dat een deel of de volledige huurprijs afhankelijk is van de behaalde omzet of de winst van de huurder van het pand. Met name voor de verhuurder brengt omzetgerelateerde huur enkele risico’s met zich mee. Om deze onzekerheden te minimaliseren wordt in de praktijk vaak afgesproken dat de huurprijs uit een vast minimumbedrag bestaat en het restant is een omzetafhankelijk gedeelte.

Wanneer u kiest voor het (ver)huren van uw vastgoed met omzetgerelateerde huur is het belangrijk om voorafgaand aan de huurovereenkomst goede afspraken te maken om zo eventuele geschillen in de toekomst te voorkomen.  Zo is het namelijk van belang om duidelijke afspraken te maken over wat er allemaal onder ‘omzet’ wordt verstaan. Behoren internetverkopen via een webshop of op een markt ook bij de omzet en wat te doen met creatief boekhouden? Vandaar dat wij van de Online Bedrijfsmakelaar altijd adviseren om vooraf goed in kaart te brengen wat de omzet is en tevens de huurder te verplichten om inzage te geven in zijn administratie om zo de omzet te kunnen controleren.

Daarnaast is het uiteraard van belang dat u, wanneer u heeft vastgesteld wat de ‘omzet’ is, ook een reëel percentage bepaald wat als huur zal moeten worden afgedragen door de huurder. Dit percentage zal afhankelijk zijn van de specifieke branche en de daarin te bepalen marges. Een branche met hoge marges zal namelijk een hoger percentage kunnen betalen dan een branche met lage marges. Over het algemeen wordt voor het bepalen van het percentage een accountant ingeschakeld die kennis heeft van de specifieke branche. Hij kan u adviseren met betrekking tot de omzet en het percentage. Daarnaast kunt u uiteraard ook zelf informatie opvragen bij brancheorganisaties, uw bank of een professionele bedrijfsmakelaar inschakelen.

Middenstandsbedrijfsruimte

Voor 7:290 bedrijfspanden, zoals winkels, gelden aparte regels voor herziening van de huurprijs. Als u het met de (ver)huurder niet eens kunt worden over een nieuwe huurprijs, kan de rechter de huurprijs vaststellen. De huidige wettelijke regeling voor het herzien van de huurprijs sluit echter niet goed aan bij omzethuur. De huurprijs wordt door de rechter namelijk vastgesteld op basis van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, waarbij de branche in beginsel niet van belang is. Zo kan een kledingzaak dus met een boekenzaak vergeleken worden mits het pand vergelijkbaar is.  Dit kan dus in het nadeel van de verhuurder werken indien er omzethuur is afgesproken.

Doordat er in de praktijk nog geen huurprijsherziening  bij omzethuur is uitgevoerd door de rechtbank bestaat er nog veel onduidelijkheid over de huurprijsherziening door de rechter en of dat hij de omzethuur mag wijzigen in een vaste huurprijs.  Leg daarom afwijkende afspraken over huurprijsherziening, zoals bij omzethuur, daarom vooraf voor aan de rechter, zodat er in de toekomst eventuele geschillen voorkomen kunnen worden.

Meer informatie?

Meer weten over omzetgerelateerde huur en wat de mogelijkheden zijn voor u? Neemt u dan contact op met de Online Bedrijfsmakelaar voor een gratis informatiegesprek met één van onze NVM bedrijfsmakelaars.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW