Bedrijfspand onderverhuren? Houd rekening met deze punten!

Uw bedrijfspand onderverhuren? Wellicht omdat u te veel/te weinig ruimte hebt, of misschien omdat uw huurovereenkomst stilzwijgend is verlengd. Helaas is het onderverhuren van een pand niet altijd mogelijk. Dit kan namelijk – in principe – alleen wanneer dit in de huurovereenkomst is vastgelegd. Mits de verhuurder geen redelijke bezwaren heeft. In dit artikel leggen wij uit waar u als huurder én als verhuurder rekening mee moet houden.

Onderverhuur in de praktijk

In veel huurovereenkomsten is opgenomen dat het verboden is om het gehuurde onder te verhuren. Dit dient als bescherming van de verhuurder. Als verhuurder kunt u de vraag dan ook weigeren. Dit kan echter alleen met gegronde redenen. Gaat u als huurder ondanks een verbod toch een onderhuurovereenkomst aan? Dan kan de verhuurder het volledige huurcontract ontbinden. Een bezwaar indienen heeft voor de huurder geen zin.

De verhuurder geeft toestemming, dit zijn de volgende stappen:

Nadat u uw huurovereenkomst erop na hebt gezien gaat u op zoek naar een geschikte onderhuurder. Dit doet u uiteraard in samenspraak met de verhuurder. Samen bespreken jullie de beperkingen. Bespreek tijdens dit gesprek bijvoorbeeld ook de huurperiode die zal worden aangegaan, en de manier waarop de onderhuurder gezocht gaat worden.

De huurder zal samen met de onderhuurder een huurprijs overeenkomen. Dit mag zowel lager als hoger zijn dan de normale huurprijs. Wanneer al deze informatie vastgelegd is én de nieuwe huurder is gevonden kan de nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld.

Let op: einde huur eindigt niet altijd einde onderhuur

Wel kan de hoofdverhuurder via de rechter ervoor zorgen dat ook de onderhuurovereenkomst eindigt. Dit omdat de hoofdhuurder in dit geval geen huurgenot meer kan leveren en dus tekortschiet. Lijdt de onderhuurder schade? Dan kan deze schade geclaimd worden van de onderverhuurder.

Bij de verhuur van winkelruimte wordt ervanuit gegaan dat dat in het geval van bevoegde onderhuur, de einddatum van de onderhuur gelijk is aan de door de rechter vastgestelde einddatum van de hoofdhuur. Hierdoor voorkomen we dat de hoofdhuur eerder eindigt dan de onderhuur.

Bij de onderverhuur van kantoorruimte heeft de hoofdverhuurder alleen huurbescherming tijdens de looptijd van de huurovereenkomst. Heeft de onderverhuurder de onderhuurder een langere huurtermijn toegezegd dan kan worden nagekomen? Dan is de onderverhuurder aansprakelijk voor de schade die hierdoor wordt geleden.

Vragen? Hulp nodig?

Neem contact met ons op! Zelf van plan uw bedrijfspand te (onder)verhuren? Neem dan een bedrijfsmakelaar in de hand. Zo’n makelaar heeft vaak jarenlange ervaring en kent de zakelijke vastgoedmarkt als geen ander. Wij van de Online Bedrijfsmakelaar helpen u natuurlijk graag.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW