Wat te doen wanneer het huurcontract van een bedrijfspand stilzwijgend wordt verlengd?

Het opzeggen van een huurovereenkomst (voor zowel de huurder als de verhuurder) gaat gepaard met een opzegtermijn. Wordt deze voor even vergeten? Dan kan de huurovereenkomst stilzwijgend worden verlengd. In dat geval zit u vaak weer voor dezelfde periode (als de oorspronkelijke overeenkomst) vast aan het pand. In dit artikel leggen wij uit wat u, zowel als huurder als verhuurder, in het geval van stilzwijgende verlenging van een kantoorpand (7:230a BW) kunt doen. Ook lichten we kort toe hoe het zit met winkelruimte (7:290 BW).

Opzegtermijn kantoor- of bedrijfspand

Stel u wilt de huurovereenkomst van uw kantoor- of bedrijfsruimte ontbinden. Waar moet u dan rekening mee houden? Allereerst met de opzegtermijn. Deze termijnen kunnen nogal uit elkaar liggen. De lengte van de opzegtermijn is vaak sterk afhankelijk van de lengte van het huurcontract.

Een huurovereenkomst voor een vaste/bepaalde tijd eindigt op grond van de wet op de overeengekomen einddatum. Opzeggen is dan niet nodig. Zijn jullie een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan? Dan geldt – wettelijk gezien – een opzegtermijn van een maand. Tenzij dat er iets anders overeengekomen is natuurlijk.

Wat we in de praktijk bijna altijd zien is dat er een termijn wordt afgesproken (bijvoorbeeld, één, twee of drie jaar) en dat de huurovereenkomst telkens met deze termijn wordt voortgezet. Veel huurders, maar ook verhuurders, houden hier weinig tot geen rekening mee waardoor een overeenkomst al snel stilzwijgend wordt verlengd.

Wat dan?

U heeft er als huurder voor gekozen uw kantoorpand op te zeggen, misschien omdat uw bedrijf te hard groeit, of juist niet hard genoeg. Of wellicht bent u er gewoon te weinig en werkt u liever thuis. Geef dit dan tijdig aan. Bent u toch te laat en is de huurovereenkomst verlengd? Wees niet bang, er zijn een aantal opties.

Uw opties als huurder:

U kunt natuurlijk een poging doen de verhuurder te overtuigen de huurovereenkomst te ontbinden. Lukt dat niet? Dan kunt u zelfs naar de rechter stappen. Dit pakt echter lang niet altijd uit in uw voordeel. Een voor beide partijen prettige optie kan het onderverhuren van het kantoor zijn. Vaak is hierover een artikel opgenomen in het huurcontract. Kunt u dit artikel niet terugvinden? Dan moet er toestemming van de verhuurder worden gevraagd. Iemand gevonden? Gefeliciteerd. Maar vergeet niet de nieuwe huurder goed te laten keuren door de verhuurder.

Een andere optie is het huurcontract laten overnemen door een ander bedrijf, oftewel: een indeplaatsstelling aanvragen. Met zowel het onderverhuren als die indeplaatsstelling kunnen wij, van de Online Bedrijfsmakelaar, u helpen.

De opties als verhuurder:

Natuurlijk kan ook de verhuurder het huurcontract opzeggen. Als verhuurder doet u dit schriftelijk, uiteraard met de inachtneming van de geldende (of dit nu contractueel of wettelijk is) opzegtermijn. De huurovereenkomst loopt dan af op de dag waartegen is opgezegd.

Een huurder kan dan nog beroep doen op de ontruimingsbescherming waardoor hij/zij twee maanden ‘uitstel’ krijgt. Dit moet echter aangevraagd worden via een verzoekschrift naar de rechtbank.

Hoe zit het met stilzwijgende verlenging bij een winkelruimte?

Zoals u weet gelden voor winkelruimtes heel andere regels. In veel gevallen wordt een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van vijf jaar, waarna deze automatisch met vijf jaar wordt verlengd. Wanneer er niets is afgesproken wordt de huurovereenkomst na deze tien jaar voor onbepaalde tijd voortgezet, met een opzegtermijn van één jaar.

In de meeste gevallen wordt er echter een stilzwijgende verlenging vastgelegd van telkens vijf jaar. De deadline gemist? En zit u nu vast aan nogmaals vijf jaar huren? Dan is het ook hier weer een mogelijkheid om de ruimte onder te verhuren. Laat de nieuwe huurder altijd goedkeuren door de verhuurder om eventuele geschillen te voorkomen. Zorg ook altijd voor goede afspraken.

Hulp nodig?

Bij het (ver)huren van een bedrijfspand komt altijd meer kijken dan van tevoren gedacht. Schakel daarom altijd een professional in die u kan begeleiden bij het maken van de juiste keuzes. Wij van de Online Bedrijfsmakelaar staan zowel voor huurders als verhuurders klaar met onze jarenlange ervaring. Neem contact met ons op!

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW