WOZ Aanslag

Waarschijnlijk heeft u onlangs de WOZ aanslag ontvangen van de gemeente voor uw vastgoedobject(en). Deze WOZ waarde is de grondslag voor verschillende belastingheffingen zoals de onroerende zaakbelasting, eigen woning forfait, de afschrijvingsgrens voor de vennootschapsbelasting, de waterschapsheffing en uiteraard de vermogensrendementsheffing in Box 3.

De WOZ waarde van woning wordt door de gemeente bepaald middels de vergelijkingsmethode aan de hand van onlangs verkochte vergelijkbare woningen, terwijl voor bedrijfsmatig vastgoed de WOZ waarde bepaald wordt op basis van de kapitalisatiemethode.

Door de huidige crisis zou in het algemeen de WOZ waarde in 2013 gedaald moeten zijn ten opzichte van die in 2012 Echter is deze in de meeste gevallen gelijk gebleven of zelfs gestegen! Dit heeft als gevolg dat de waarde van uw vastgoed is gedaald, maar u wel meer belasting bent moeten gaan betalen.

Wanneer dit bij u het geval is of u de daling van de WOZ waarde niet realistisch vindt is het mogelijk om binnen 6 weken na de dagtekening van de WOZ aanslag bezwaar in te dienen bij uw gemeente. Bij het indienen bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een taxatierapport dat is opgesteld door een gecertificeerde taxateur.

Aan zo’n taxatierapport zijn uiteraard kosten verbonden die in sommige gevallen hoger kunnen uitvallen dan uw daadwerkelijke belasting voordeel. Echter is er in de wet vastgesteld dat wanneer u in het gelijk wordt gesteld en er daadwerkelijk een te hoge WOZ waarde is geconstateerd door de gemeente dat zij verplicht zijn om u tegemoet te komen middels een onkostenvergoeding. De hoogte van deze onkostenvergoeding is verschillend per gemeente, maar is in de meeste gevallen voldoende voor het taxatierapport waardoor u geen kosten maakt en enkel geniet van uw belastingvoordeel.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW