9 veelgestelde vragen over huur en verhuur van bedrijfsruimte

Bij het huren of verhuren van bedrijfsruimte bestaan er bij ondernemers nog steeds de nodige onduidelijkheid over de verschillende rechten en plichten. De Online Bedrijfsmakelaar heeft voor u een selectie gemaakt met veelgestelde vragen over huur en verhuur van bedrijfsruimte en de antwoorden op deze vragen.

1. Kan een verhuurder zomaar de huurovereenkomst bij winkelruimte beëindigen?

Nee, enkel wanneer de verhuurder daar een dringende reden voor heeft. Zou zal de verhuurder bijvoorbeeld moeten aantonen dat hij de ruimte nodig heeft voor “ Dringend eigen gebruik “.  Alleen op basis van deze regel kan de verhuurder verlangen van de huurder dat zij vertrekken uit het gehuurde.

Bij het huren van winkelruimte geniet de huurder van huurbescherming, waardoor hij ervan verzekerd is dat hij de winkelruimte langere tijd kan gebruiken. Vanwege deze regel worden over het algemeen huurovereenkomsten voor winkelruimte aangegaan voor tien jaar ( vijf plus vijf). Uiteraard kunnen de andere termijn, zoals 3 plus 7 of 4 plus 6, onderling worden overeengekomen of kan van de tienjaarstermijn worden afgeweken met goedkeuring van de rechtbank.

Lees verder.

2. Is de huursom van een bedrijfspand belast met BTW?

Van rechtswegen is de verhuur van een bedrijfspand vrijgesteld van BTW, uiteraard kunnen huurder en verhuurder nader overeenkomen. Indien de huurder 90% van haar activiteiten belast verricht kan er geopteerd worden voor belaste verhuur. Dit is voor zowel huurder als verhuurder zeer aantrekkelijk vanwege het feit dat men de verschuldigde BTW op onderhoud of schoonmaak bij belaste verhuur kunnen terugvorderen.

Lees verder.

3. Moet er een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld als het bedrijfspand dat ik huur wordt doorverkocht aan een nieuwe eigenaar / verhuurder?

Koop breekt geen huur waardoor er geen nieuwe huurovereenkomst opgesteld dient te worden. Alle rechten en plichten die een verhuurder ten aanzien van zijn huurder heeft, gaan bij koop van een onroerende zaak van rechtswege over op de koper. Aanpassingen in de tenaamstelling, bankrekening en BTW nummers kunnen gewoon mondeling of per post worden medegedeeld.

4.  Wat voor soort bedrijfsruimte heb ik en wat is de regelgeving ervan?

Volgens de Nederlandse wetgeving bestaat er een verschil tussen (middenstand) bedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten. Deze twee bedrijfsruimten verschillen namelijk dusdanig van elkaar dat verschillende regelgeving voor beide noodzakelijk is. Hoe herken je het verschil en wat is het verschil in regelgeving voor u? Dat lees u hier.

Lees verder.

5. Is bij indeplaatsstelling de verhuurder verplicht om mee te werken?

Indeplaatssteling betekent dat een huurder niet langer de bedrijfsruimte wil of kan huren en hij op eigen initiatief een nieuwe huurder vindt die de huurovereenkomst wil voortzetten. Indien dit het geval is de verhuurder in principe verplicht om mee te werken. Om de nieuwe huurder te weigeren zal de verhuurder een goede reden moeten hebben. Wanneer de verhuurder bijvoorbeeld kan aantonen dat de nieuwe huurder niet aan de financiële eisen kan voldoen is dat een geldige reden om de nieuwe huurder te weigeren.

Lees verder.

6. Waar kan ik beschikbare bedrijfspanden vinden of publiceren?

De grootste zakelijke aanbodsite van Nederland is met afstand Funda in Business. De website trekt maandelijks ruim 800.000 bezoekers en is eigendom van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) waardoor enkel erkende bedrijfsmakelaars hun bedrijfsaanbod kunnen publiceren op het platform. Naast Funda in Business zijn er nog tal van (kleinere) zakelijke aanbodsites, zoals bijvoorbeeld Bedrijfspand.com, iLocate, Marktplaats en Bedrijfsvastgoed.nl, waar u als vastgoedeigenaar zelf uw beschikbare bedrijfspand(en) kunt publiceren. Het nadeel van deze kleinere zakelijke aanbodsites is dat zij een zeer klein bereik hebben waardoor u een groot gedeelte van uw doelgroep niet snel zult bereiken.

7. Wat zijn de gevolgen voor de huurder als hij de huurovereenkomst van winkelruimte tussentijds opzegt?

In dat geval pleegt de huurder een wanprestatie en is hij schadeplichtig. De verhuurder zal over het algemeen een schadevergoeding eisen. De grondslag van deze schadevergoeding is het feit dat de verhuurder huurinkomsten misloopt tot en met de originele einddatum van de huurovereenkomst.  De daadwerkelijke hoogte van de schadevergoeding zal door de betrokken partijen en eventuele juridische adviseurs worden vastgesteld.

Lees verder.

8. Wat gebeurt er met een huurovereenkomst bij een faillissement?

Wat gebeurt er met de huurovereenkomst als de verhuurder of huurder failliet gaat? Loopt de huurovereenkomst dan gewoon door of eindigt deze van rechtswege? De artikelen 37 en 39 Faillissementwet geven het antwoord.

Lees verder.

9. Hoe kun je het beste je bedrijfspand verhuren? 

Wanneer u uw bedrijfspand wilt verhuren heeft u meerdere opties; het zelf doen, een traditionele bedrijfsmakelaar inschakelen of een combinatie van beide. Bij de Online Bedrijfsmakelaar kunt u namelijk zelf uw bedrijfspand verhuren met begeleiding van een NVM-Bedrijfsmakelaar zonder makelaarscourtage. Het enige wat u zelf doet zijn de bezichtigingen en onderhandelingen en wij doen de rest!

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW