Wat voor soort bedrijfsruimte heb ik? Welk contract is van toepassing?

Volgens de Nederlandse wetgeving bestaat er een verschil tussen (middenstand) bedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten. Deze twee bedrijfsruimten verschillen namelijk dusdanig van elkaar dat verschillende regelgeving noodzakelijk is. Wat voor soort bedrijfsruimte heeft u en wat is de regelgeving ervan?

Bedrijfsruimte of overige bedrijfsruimte?

Allereerst is het uiteraard van belang om te bepalen in welke categorie uw bedrijfsruimte precies valt.

Bedrijfsruimte en middenstandsbedrijfsruimte

Een bedrijfsruimte of middenstandsbedrijfsruimte omvat ruwweg een bedrijfsobject dat toegankelijk is voor publiek en waar u het product of de dienst (direct) levert. Deze bedrijfsruimten vallen onder de regelgeving omschreven in artikel 7:290 BW waardoor we ze in de volksmond 290-bedrijfsruimten noemen. Bedrijfsobjecten die behoren tot deze groep zijn onder andere:

 • Detailhandel / Winkelruimte
 • Restaurant
 • Café
 • Shop in shop
 • Garagebedrijf
 • Stomerij
 • Cafetaria
 • Lunchroom
 • Kantine op sportterreinen
 • Hotel, Bed & Breakfast

Overige bedrijfsruimte

De overige bedrijfsruimten vallen niet onder artikel 7:290 BW, maar onder artikel 7:230 BW. Zodoende noemen we deze bedrijfsruimten ook wel 230-bedrijfsruimten. In tegenstelling tot de eerder omschreven 290-bedrijfsruimten zijn de overige bedrijfsruimten niet direct toegankelijk. Bedrijfsobjecten die behoren tot deze groep zijn onder andere:

 • Fabrieken
 • Kantoren
 • Pakhuizen
 • Banken
 • Casino’s
 • Sexclubs
 • Managebedrijven
 • Bioscoop
 • Autorijscholen
 • Makelaars
 • Apothekers
 • Advocaten
 • Notarissen
 • Tandartsen
 • Huisartsen

Waarom bestaat dit verschil in type bedrijfsruimte?

De verschillen in regelgeving zijn opgesteld omdat de gebruiker van de 290-bedrijfsruimte meer wettelijke bescherming verdient. Doordat deze bedrijfsruimten toegankelijk zijn voor publiek, zijn deze ondernemingen voor een groot deel afhankelijk van hun locatie en klantenbinding en van de verschillende investeringen die hieraan zijn gekoppeld. Wanneer u bijvoorbeeld een succesvol restaurant exploiteert, heeft u in de loop der jaren zeer waarschijnlijk een goede naam opgebouwd en kan uw klantenkring het restaurant eenvoudig vinden. Zodoende is uw locatie zeer aantrekkelijk en kunt u uiteraard niet eenvoudig verhuizen. Vandaar dat de Nederlandse wetgeving extra zekerheid biedt voor huurders van 290-bedrijfsruimten.

Regelgeving

De twee verschillen in regelgeving tussen de bedrijfsruimten zijn:

 • Opzegtermijn: Bij een 290-bedrijfsruimte dient u rekening te houden met een opzegtermijn van minimaal één jaar voor de vijf- of tienjaarstermijn. Bij de 230-bedrijfsruimte is het standaard dat de betalingstermijn gelijkstaat aan de opzegtermijn, tenzij beide partijen onderling andere termijnen overeenkomen.
 • Huurrecht: De huurder van een 290-bedrijfsruimte is middels het huurrecht in principe de eerste tien jaar verzekerd van de bedrijfsruimte omdat hij het huurcontract aangaat voor twee termijnen van ieder vijf jaar. De huurder is echter in de mogelijkheid om na de eerste termijn het contract op te zeggen. Voor de verhuurder is dit alleen mogelijk indien de huurder zich niet als een goede huurder heeft gedragen of bij dringend eigen gebruik. In beide gevallen zal de rechter hierover uitspraak doen. De verschillende termijnen bij huurcontracten voor een 230-bedrijfsruimte zijn vrij af te spreken tussen partijen.
De Online Bedrijfsmakelaar

Voor u start met het verhuurproces van uw bedrijfsobject is het dus van belang dat u weet onder welke type bedrijfsruimte uw object valt. Laat u daarom goed adviseren door een professionele makelaar voordat u uw bedrijfsobject gaat verhuren. De Online Bedrijfsmakelaar kan u helpen bij dit bedrijfshuisvestingsvraagstuk.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW