Toch vast aan huurtermijn van 5 + 5 jaar, voorkom dit risico bij kortdurende verhuur winkelruimte.

De wettelijke huurtermijn voor publiek toegankelijk bedrijfspand die vallen onder het huurregime 7:290 BW, zoals winkelruimte, bedraagt 5 + 5 jaar. Toch is het mogelijk om af te wijken van deze wettelijke huurperiode met een tijdelijke huurovereenkomst korter dan twee jaar. Zo’n kortlopende huurovereenkomst biedt flexibiliteit waardoor het interessant kan zijn voor zowel verhuurder als huurder.

Het verlengen van een kortlopende huurovereenkomst met nogmaals een korte looptijd is mogelijk, maar het is erg belangrijk dat u dat goed uitvoert. U wilt namelijk voorkomen dat de huurovereenkomst automatisch wordt omgezet naar een huurovereenkomst van 5 + 5 jaar omdat u een aantal zaken niet goed heeft geregeld.

Einde van de kortlopende huurovereenkomst

Wanneer u uw winkelruimte met een kortlopende huurovereenkomst korter dan 2 jaar verhuurd eindigt deze automatisch na het verloop van de bepaalde tijd. Opzegging is dus in principe niet nodig, maar wel aan te raden. Op die manier voorkomt u een hoop discussies.

Mochten partijen wel afspraken over de wijze van opzegging hebben gemaakt, dan dient de huurovereenkomst op de overeengekomen wijze te worden opgezegd.

Voortzetting na 2 jaar

Wanneer de huurder het gehuurde na afloop van de bepaalde tijd blijft gebruiken, loopt de huurovereenkomst gewoon door. De huurovereenkomst wordt dan automatisch omgezet in een huurovereenkomst waarbij de wettelijke termijn van 5 + 5 jaar gehanteerd wordt. De eerste twee jaar kunnen dan wel in mindering worden gebracht op de totale duur van de huurovereenkomst.

Waarom dat dat belangrijk is? Dat heeft te maken met de wettelijke opzeggingsgronden voor verhuurders van 7:290 BW panden. Meer informatie hierover leest u in dit artikel.

Toestemming kantonrechter nogmaals een kortlopend huurcontract

Is het dan helemaal niet mogelijk om een kortlopende huurovereenkomst voor een korte periode te verlengen? Toch wel, maar hiervoor dient u toestemming te vragen aan de kantonrechter. Let hierbij wel op dat u het verzoek bij de kantonrechter indient vóór het verstrijken van de huurperiode. Wordt het verzoek niet op tijd ingediend, dan zal het verzoek niet-ontvankelijk worden verklaard.

Als dat gebeurt en de huurder blijft in het pand zitten dan wordt de huurovereenkomst automatisch omgezet naar een huurovereenkomst met de wettelijke huurperiodes.

Voorkomen van een automatische omzetting

Indien u als verhuurder wilt voorkomen dat een kortlopende huurovereenkomst voor winkelruimte automatisch omgezet wordt naar een huurovereenkomst met de wettelijke huurperiodes dient u rekening te houden met het volgende;

  • Zorg ervoor dat de huurperiode van de kortlopende huurovereenkomst schriftelijk en duidelijk is vastgelegd.
  • Neem geen bepalingen in de huurovereenkomst op waarin de huurovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd.
  • Bewaak de termijn van de huurovereenkomst.
  • Sluit een opvolgende tijdelijke huurovereenkomst enkel onder de opschortende voorwaarde dat de kantonrechter toestemming voor de opvolgende tijdelijke huurovereenkomst geeft.
Voorkom problemen en schakel een professional in om u te begeleiden

Om problemen en discussies te voorkomen is het verstandig om een professional in te schakelen die u kan helpen bij het opstellen van een kortlopende huurovereenkomst. Wij van de Online Bedrijfsmakelaar zijn aangesloten bij de NVM – Business en kunnen u helpen bij het opstellen van een kortlopende huurovereenkomst voor winkelruimte. Wij helpen u graag.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW