Servicekosten bij de verhuur van bedrijfspanden, kantoorpanden en winkels

Als u zakelijk vastgoed verhuurt is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken over de servicekosten. Naast de huurbetaling kan het namelijk zijn dat u als verhuurder nog extra kosten gaat doorbelasten aan de huurder. Maar welke kosten zou u via de servicekosten kunnen doorbelasten aan uw huurder? In dit artikel gaan wij hier verder op in.

Nutsvoorzieningen in de servicekosten

De drie meest voorkomende voorzieningen die worden doorbelast via de servicekosten zijn uiteraard gas, water en elektra (G/W/E). Deze drie zijn namelijk voor iedere huurder van cruciaal belang om zijn bedrijf te laten draaien.

Voor G/W/E zijn er in principe vier mogelijkheden;

– De contracten worden overgeschreven op naam van de huurder. Zij sluiten zelf een overeenkomst af met de energieleverancier.

– De kosten voor G/W/E worden via een voorschot doorbelast. Een voorschot wordt bepaald op basis van het gemiddelde verbruik. Jaarlijks zal er een eindafrekening plaatsvinden. Het kan dus zijn dat de huurder bij moeten betalen of juist geld terugkrijgt.

– De kosten voor G/W/E zijn in de huur inbegrepen. Op deze manier is een eindafrekening niet mogelijk omdat de kosten in de huurprijs zijn verwerkt. Jaarlijks wordt de huurprijs en de inbegrepen kosten voor G/W/E verhoogd via de CPI-cijfers van het CBS.

– De kosten voor G/W/E worden in de servicekosten verwerkt. Hierbij is het belangrijk dat er in de huurovereenkomst goed omschreven wordt tegen welke energieprijzen en voor hoeveel verbruik er is meegenomen in de servicekosten. Op deze manier kunt u jaarlijks eenvoudig controleren of het ontvangen bedrag aan servicekosten de daadwerkelijke kosten heeft gedekt.

Andere kosten doorberekenen via de servicekosten aan de huurder

Naast de kosten voor het verbruik van gas, water en elektra is het ook mogelijk om nog andere kosten door te berekenen aan de huurder. Hierbij is het belangrijk dat u vooraf duidelijke afspraken maakt, en deze verwerkt in de huurovereenkomst. Zo ontstaan er geen discussies tijdens de huurperiode.

Als u bepaalde kosten namelijk niet benoemd in de huurovereenkomst kan de huurder deze aanvechten omdat hij hier “niet van op de hoogte zou zijn”. Er bestaat namelijk geen standaard lijst van kosten die doorbelast mogen worden aan de huurder via de servicekosten.

Voorbeelden van kosten die doorbelast kunnen worden via de servicekosten

– Internetverbinding
– Abonnement doormelding inbraak- en brandbeveiligingsinstallatie
– Abonnement alarmopvolging
– Tuinonderhoud
– Schoonmaak algemene ruimten
– Schilderwerkzaamheden
– Glazenbewassing
– Schoorsteenvegen
– Afvalverwerking
– Keukeninstallaties
– Gebruik parkeerplaatsen
– Verzorging klein onderhoud zoals het vervangen van lampen
– Verzekeringen ten behoeve van elektronische installaties etc.
– Onderhoud brandpreventiemiddelen
– Ongediertebestrijding
– Ontstoppen rioleringen en leidingen
– Reinigen ventilatiekanalen
– Onderhoud aan installaties
– Onderhoudscontracten aan de lift, slagbomen etc.
– Periodieke controles aan overheaddeuren etc.
– Gladheidbestrijding
– Gebruik van de bedrijfskantine
– Gebruik van gezamenlijke vergaderruimtes

Administratiekosten doorberekenen via de servicekosten aan de huurder

Indien de verhuurder veel kosten doorberekent via de servicekosten brengt hij meestal ook een bedrag in rekening voor administratiekosten. Deze administratiekosten zijn bedoeld om de kosten te vergoeden voor de tijd die de verhuurder of beheerder bezig is met het beheer van het pand én om eventuele risico’s een beetje af te dekken.

De verhuurder moet namelijk veel kosten voorschieten. Als de huurder om wat voor reden dan ook in betalingsproblemen komt, kan het zijn dat de verhuurder hierdoor schade lijdt. Dat wilt u als verhuurder natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Gemiddeld ligt het percentage dat als administratiekosten in rekening gebracht wordt rond de 5% over de totale servicekosten.

Servicekosten berekenen voor de verhuur van bedrijfspanden, kantoorpanden en winkelpanden

Er bestaan helaas geen gemiddelde bedragen voor de servicekosten van de verhuur van zakelijk vastgoed. Dit komt omdat het sterk afhankelijk is van wat voor leveringen en diensten er precies doorberekend gaan worden in de servicekosten.

Om de servicekosten te berekenen is het daarom belangrijk dat u als verhuurder of beheerder een uitgebreide lijst maakt met de leveringen en diensten die u gaat doorbelasten via de servicekosten. Als u de lijst compleet heeft kunt u de totale kosten berekenen en deze vervolgens verdelen over de vierkante meters die u gaat verhuren. Op die manier heeft u een duidelijk overzicht van de servicekosten en kunt u de huurder altijd uitleggen waarop de kosten zijn gebaseerd.

Komt u er niet uit? Schakel dan een bedrijfsmakelaar of een vastgoedbeheerder in om u professioneel bij te staan. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Ontdek hier onze unieke en moderne werkwijze.

 

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW