Huurovereenkomst winkelruimte opzeggen: hoe werkt dat?

Wanneer u een huurovereenkomst van winkelruimte wilt opzeggen dient u rekening te houden met een beperkt aantal opzeggingsgronden. In de Nederlandse Wetgeving geniet een publiek toegankelijk bedrijfsruimte, zoals een winkel- en horecapand, namelijk een sterkere huurbescherming dan overige bedrijfsruimte (kantoren, fabrieken etc.). Dit komt omdat bij een winkel de locatie een grotere rol speelt dan bij een bedrijfspand. Wanneer een supermarkt bijvoorbeeld gedwongen moet verhuizen kan dat zeer negatieve gevolgen hebben, terwijl voor een fabriek de vestigingsplaats vaak van minder groot belang is.

Bij een publiek toegankelijke bedrijfsruimte kent de huurovereenkomst een duur van vijf jaar. Na die vijf jaar wordt het contract automatisch verlengd met nog eens vijf jaar. Daarna loopt het contract voor onbepaalde tijd door. Je kunt het huurcontract voor winkelruimte enkel opzeggen tegen het einde van een huurtermijn, dus niet tussentijds. Als het huurcontract voor onbepaalde tijd loopt (na tien jaar), dan kun je tegen iedere datum opzeggen. Je hoeft het huurcontract niet op te zeggen als er overeenstemming is tussen de huurder en verhuurder om het contract te beëindigen.

Hoe moet je opzeggen?

De huurovereenkomst zeg je op middels een deurwaardersexploot of aangetekende brief, rekening houdend met een opzegtermijn van minimaal één jaar.

Wat zijn de gevolgen van opzegging?

Als de huurder de huurovereenkomst voor winkelruimte opzegt, dan eindigt de huurovereenkomst op de datum waartegen is opgezegd. Als de verhuurder de huurovereenkomst opzegt, dan eindigt deze niet. Dit is alleen het geval als;

 • de huurder instemt met de opzegging, of
 • de einddatum van de huurovereenkomst op vordering van de verhuurder door de rechter onherroepelijk is vastgesteld, of
 • als partijen vooraf toestemming hebben gevraagd aan de kantonrechter dat de overeenkomst eindigt als de verhuurder opzegt en deze toestemming is verleend.

Opzeggingsgronden voor het opzeggen van de huurovereenkomst

De verhuurder moet bij de opzegging altijd de opzeggingsgrond vermelden. De huurder hoeft geen opzeggingsgronden te vermelden. De enkele mededeling dat de huurder opzegt is voldoende.

Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst wil opzeggen tegen het eind van de eerste vijfjaarstermijn dan kan dit alleen als;

 • de bedrijfsvoering van de huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt;
 • de verhuurder (of zijn directe familie) de bedrijfsruimte dringend zelf nodig heeft.

Wanneer de verhuurder het huurcontract wil opzeggen na tien jaar heeft de verhuurder wat meer mogelijkheden. De rechter toetst dan als het ware welke argumenten hij het zwaarste vindt wegen, de argumenten van de verhuurder of van de huurder om te blijven huren. De wettelijke opzeggingsgronden voor de verhuurder om de huurovereenkomst na tien jaar op te zeggen zijn;

 • de bedrijfsvoering van de huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt;
 • de verhuurder (of zijn directe familie) de bedrijfsruimte dringend zelf nodig heeft.
 • de huurder stemt niet in met een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst;
 • de verhuurder wil krachtens een geldend bestemmingsplan een op het gehuurde liggende bestemming verwezenlijken;
Huurovereenkomst korter dan twee jaar of korter

Zoals eerder gezegd kent de huurovereenkomst van publiek toegankelijke bedrijfsruimte automatisch een termijn van vijf jaar. De gedachte daarachter is dat u als huurder in staat moet worden gesteld om een klantenkring op te bouwen en de gedane investeringen moet kunnen terugverdienen. Huurder en verhuurder zitten dus vrij lang aan elkaar vast. Maar er bestaat ook een mogelijkheid voor een proefperiode.

Bij een proefperiode wordt een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van twee jaar of korter. Wanneer hiervoor wordt gekozen gelden de volgende strenge huurbeschermingsbepalingen niet;

 • U heeft als huurder in die situatie geen huurbescherming
 • Voor het opzeggen van de huur hoeven geen redenen te worden aangevoerd
 • De verhuurder hoeft bij opzegging de rechter niet in te schakelen
 • Er geldt een wederzijdse korte opzegtermijn

Wanneer deze huurovereenkomst wordt verlengd, vervalt automatisch het proefperiode systeem en gaan de algemene huurregels gelden. De huurovereenkomst geldt dan automatisch voor vijf jaar, waarop de verstreken periode in mindering wordt gebracht. Daarna loopt de overeenkomst nog eens vijf jaar door, en vervolgens voor onbepaalde tijd.

Meer informatie?

Zoals u ziet komt er nogal wat kijken bij het opzeggen van de huurovereenkomst van winkelruimte. Daarom adviseren wij van de Online Bedrijfsmakelaar ook altijd een professional in te schakelen die u begeleidt bij het op de juiste manier opzeggen van de huurovereenkomst zodat er achteraf geen geschillen ontstaan.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW