De huurovereenkomst van overige bedrijfsruimte opzeggen

Het opzeggen van een huurcontract voor overige bedrijfsruimte is vrij eenvoudig. Enkel wanneer de verhuurder de overeenkomst opzegt dient hij de huurder tijd te geven om een nieuw onderkomen te vinden; de zogenaamde ontruimingsbescherming.

Opzegtermijn

Wanneer het einde van de huurovereenkomst in zicht komt is het bij overige bedrijfsruimte vrij eenvoudig om de overeenkomst op te zeggen. In de huurovereenkomst kan de opzegtermijn geregeld zijn, maar er zijn ook wettelijke bepalingen die gelden wanneer er niets is besproken. Zo moet de opzegtermijn minstens de periode zijn tussen twee betalingstermijnen van de huursom. Wanneer er bijvoorbeeld per maand betaald wordt bedraagt de opzegtermijn ook een maand, tenzij dat er andere afspraken gemaakt zijn in het huurcontract. Het mag echter niet voorkomen dat de opzegtermijn voor de huurder langer is dan voor de verhuurder.

Opzeggen als verhuurder

Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst opzegt moet hij ook direct de ontruiming aan zeggen. Dat betekent echter niet dat de huurder direct het pand dient te ontruimen en te verlaten.

Ontruimingsbescherming

Nadat de huurovereenkomst correct is opgezegd, gaat de ontruimingsbescherming in werking. De huurder mag volgens deze bescherming nog maximaal twee maanden in het pand blijven zitten om zo een nieuw onderkomen te kunnen vinden. Daarnaast kan de huurder een schoringsverzoek indienen bij de kantonrechter. Van de uitspraak van de kantonrechter kan niet worden afgeweken, tenzij er in hoger beroep wordt gegaan.

De ontruimingsbescherming geldt echter niet voor alle huurders. Uitgezonderd zijn namelijk;

  • Huurders die zelf de huur opzeggen;
  • Huurders die instemmen met beëindiging van de huurovereenkomst;
  • Huurder die veroordeeld zijn tot ontruiming wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van hun (huur)verplichtingen.

Opzeggen als huurder

De huurder kan het huurcontract nog eenvoudiger opzeggen. Als huurder beëindig de huurovereenkomst namelijk door op te zeggen voor de opzegtermijn in het contract.

Hoe zeg je de huurovereenkomst op?

In het beginsel is de huurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte mondeling op te zeggen. Echter adviseren wij van de Online Bedrijfsmakelaar altijd om de huurovereenkomst middels een aangetekend schrijven op te zeggen zodat er achteraf geen geschillen ontstaan.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW