In het nieuws: Bedrijfsmakelaar schakelt over op Online

EERSEL –Zelf noemen ze het een kentering op de zakelijke vast­goedmarkt en een breuk met tra­dities. Waar in de traditionele markt het volledige verhuur- of verkoopproces van bedrijfspan­den aan een makelaar wordt uitbe­steed, betrekt Online Bedrijfsma­kelaar de eigenaar zeer nadrukke­lijk in dit proces.

Een van de initiatiefnemers van Online Bedrijfsmakelaar, Twan Hospel die het bedrijf runt met Rob Lommers en Jochem Kwin­ten, zegt dat in hun concept de ei­genaar van een pand zelf de be­zichtigingen en onderhandelin­gen uitvoert, daarbij desgewenst ondersteund door een professio­nele NVM-makelaar. Hospel schetst dat Online Bedrijfsmake­laar advies verzorgt gedurende het hele verhuur- of verkooppro­ces. „Bovendien plaatsen we het pand op de website Funda in Busi­ness en verzorgen we objectpre­sentaties en huurovereenkom­sten. Online Bedrijfsmakelaar re­kent een standaardtarief: 995 eu­ro. „Wij zijn niet afhankelijk van courtages, sturen achteraf geen re­keningen en komen niet met ver­rassingen”, claimt Hospel.

Zijn collega Rob Lommers noemt dat tarief concurrerend, vergele­ken met een traditionele bedrijfs­makeaar. „Die rekent opstartkos­ten van een paar honderd euro en verder een courtage op basis van vaak meer dan tien procent van de jaarhuur van een pand.”

Hij zegt te weten dat vastgoedei­genaren het vaak belangrijk vin­den om actief te worden betrok­ken bij verkoop of verhuur van hun pand. „Ze willen vaak een goed beeld krijgen van de onder­neming die een bedrijfspand huurt of koopt. Willen daar toch zelf een beetje de hand in hou­den.” Hospel zegt dat deze con­structie al tot creatieve oplossin­gen heeft geleid. „Wij hebben daardoor zaken kunnen adviseren als een omzetafhankelijke huur of de verhuurder als sparringpartner of adviseur in een bedrijf binnen­gebracht. Het gros bevindt zich in de huurmarkt, in tegenstelling tot de huizenmarkt.”

Sinds januari van dit jaar opereert Online Bedrijfsmakelaar vanuit Eersel. Onder die naam werken Twan Hospel, Rob Lommers en Jo­chem Kwinten met objecten die over het hele land verspreid lig­gen. Hospel zegt inmiddels meer dan 100 panden in portefeuille te hebben. Sinds de start claimt hij voor tien procent van die panden succes te hebben geboekt. Hospel noemt dat „veel, omdat de meeste panden pas in een later stadium in portefeuille zijn genomen.”

Hospel motiveert het late tijdstip waarop zijn bedrijf de publiciteit zoekt door te stellen dat de drie zo willen laten zien geen eendags­vlieg te zijn en geen startend be­drijf met een droomidee. „We kunnen nu laten zien dat het con­cept geland is en omarmd wordt door de doelgroep.”

Hospel zegt dat er weliswaar ook andere bedrijven op deze manier werken „maar die hebben geen NVM-status en hun panden staan dus niet op de website Funda in Business.”

Bij Online Bedrijfsmakelaar voert eigenaar bedrijfspand zelf de onderhandelingen over verhuur of verkoop.

door Toine van Esch e-mail: t.vesch@ed.nl 

ED_GO-A16R_141014_1

[ut_spacer margin_bottom=”25px”]

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW