Huurder gebruikt pand in strijd met het bestemmingsplan, wat nu?

Stel, u bent van plan uw bedrijfspand te verhuren aan een ondernemer. Voordat u beiden de huurovereenkomst kunt tekenen is het belangrijk om te weten voor welke activiteiten de huurder het pand gaat gebruiken. Dit mag namelijk niet in strijd zijn met het bestemmingsplan. Zijn de voorgenomen activiteiten van de huurder in strijd met het bestemmingsplan, dan is het pand niet bruikbaar. Maar in hoeverre bent u als verhuurder verplicht uw huurder van het bestemmingsplan op de hoogte te stellen? En wat als de activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan? Wat dan?

Wie is er verantwoordelijk?

Moet u uw huurder waarschuwen wanneer u ontdekt dat de bedrijfsactiviteiten van uw huurder in strijd zijn met het bestemmingsplan? In principe niet. Een huurder heeft namelijk onderzoeksplicht. Dit betekent dat uw huurder zelf moet onderzoeken wat er in het bestemmingsplan van uw wijk staat en of de activiteiten die hij of zij van plan is uit te voeren in lijn liggen met deze plannen. Doet uw huurder dit niet? Dan bent u – in principe – niet aansprakelijk. Eventuele opgelopen schade is voor rekening van de huurder.

Let op: er zijn uitzonderingen!

Wanneer u, de verhuurder, bij het aangaan van de huurovereenkomst al wist dat de bedrijfsactiviteiten niet zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan en u dit niet verteld dan kan uw huurder de huurovereenkomst door de rechter laten ontbinden. U zult dan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele geleden schade.

In strijd met het bestemmingsplan

Als uw huurder het pand in strijd met het bestemmingsplan gebruikt, mag de gemeente hiertegen handhaven. Dit noemen we ook wel de ‘beginselplicht om te handhaven’. Is er in het verleden een vergunningsaanvraag ingediend waarin duidelijk is aangegeven dat de bedrijfsactiviteiten in strijd zullen zijn met het bestemmingsplan, en deze vergunning is verleend? Dan mag de gemeente later niet meer handhaven. Zij hebben immers zelf expliciet toestemming gegeven.

Afwijken van het bestemmingsplan?

Wil uw huurder afwijken van het bestemmingsplan? Laat hem of haar dit dan nagaan bij de gemeente. Het kan zijn dat er tijdelijke vrijstelling gegeven wordt of dat er met een omgevingsvergunning het een en ander gerealiseerd kan worden.

Wanneer de activiteiten zijn toegestaan

Zijn de bedrijfsactiviteiten van uw huurder toegestaan? Laat dit dan vastleggen in de huurovereenkomst, dan kunnen er later geen misverstanden ontstaan. Wilt u uw bedrijfspand verhuren? Bij verhuur van zakelijk vastgoed is het altijd verstandig een bedrijfsmakelaar in de arm te sluiten. Zo’n makelaar heeft vaak jarenlange ervaring en kent de zakelijke vastgoedmarkt als geen ander. De online Bedrijfsmakelaar helpt u graag.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW