De verplichtingen voor de huurder van bedrijfsruimte, kantoorruimte of winkelruimte.

Wat zijn de verplichtingen voor de huurder van bedrijfsruimte, kantoorruimte of winkelruimte? De Online Bedrijfsmakelaar geeft een overzicht van de verschillende verplichtingen voor de huurder binnen het huurrecht in Nederland.

  1. Het betalen van de huurprijs
  2. Zich als goed huurder gedragen, dus geen overlast veroorzaken.
  3. Het gehuurde volgens de bestemming gebruiken
  4. De huurder kan worden verplicht, om in bepaalde gevallen, toestemming te vragen aan de verhuurder voor het aanbrengen van wijzigingen in het gehuurde.
  5. De huurder dient kleine reparaties aan het gehuurde zelf te verrichten.
  6. De huurder moet renovatie-/herstelwerkzaamheden van de verhuurder gedogen.
  7. De huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer aan de verhuurder ter beschikking te stellen.

Naast de verplichtingen voor de huurder zijn er natuurlijk ook verplichtingen voor de verhuurder van bedrijfsruimte, kantoorruimte of winkelruimte? Meer informatie vindt u in het artikel “De verplichtingen voor de verhuurder van bedrijfsruimte, kantoorruimte of winkelruimte“

download handboek 7:230a BW

Download het gratis handboek over de artikelen in een huurovereenkomst

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

Meer interessante artikelen voor jou

Voorkom dat u tekent
voor iets dat u niet weet!
download handboek 7:230a BW