Cumulatieve boetes in ROZ-overeenkomsten

De meeste ROZ-overeenkomsten zijn voorzien van een boetebepaling, maar de uitleg over deze boetebepaling is vaak niet heel duidelijk. Stel dat een huurder bijvoorbeeld niet op tijd betaald, wordt er voor iedere maand een nieuw boetebedrag bepaald of gaat het om een eenmalige, cumulatieve boete?

Het boetebeding in ROZ-overeenkomsten uitgelegd

Als een huurder van een winkel- of kantoorruimte de huur niet of met regelmaat te laat betaalt, kan deze herhaalde wanprestatie reden zijn voor ontbinding van het huurcontract. Ontbinding is over het algemeen de laatste optie, in een eerder stadium kunnen boetes worden opgelegd aan de huurder.

De boete bedraagt meestal 1 of 2% per maand, met een minimum van € 300 per maand. Als er een boetebeding in de overeenkomst staat en een huurder de huur niet op tijd betaald, dan moet de verhuurder de boete aan de huurder factureren.

Artikel 18, lid 2 van de algemene bepalingen bij het ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte versie 2003 luidt: “Telkens indien een uit hoofde van de huurovereenkomst door huurder verschuldigd bedrag niet prompt op de vervaldag is voldaan, verbeurt huurder aan verhuurder van rechtswege per kalendermaand vanaf de vervaldag van dat bedrag een direct opeisbare boete van 1% van het verschuldigde per kalendermaand, waarbij elke ingetreden maand als een volle maand geldt, met een minimum van € 300 per maand.”

Als we dit artikel ontleden dan zien we dat er dus een boete gegeven mag worden voor elke maand dat een huurder niet op tijd betaald. Deze boete is direct opeisbaar en bedraagt 1% van 1 maand huur met een minimum bedrag van € 300,- per maand. Als verhuurder mag u een huurder dus meerdere malen een boete geven van 1% van de maandhuur bij een te late betaling.

Geen cumulatie van de boete

Wat gebeurt er als er langer dan één maand te laat wordt betaald? Is de boete dan maximaal één maal verbeurd of ‘cumuleert’ de boete (oftewel: is de boete zoveel maal verbeurd als het aantal maanden dat er te laat is betaald)? Het hof heeft in een uitspraak bepaalt dat de boete niet cumuleert, waardoor de huurder voor iedere te late betaling slechts maximaal één maal de boete verbeurt.

Toch cumulatie van de boete?

Als verhuurder is het echter wel mogelijk om een aparte bepaling in de huurovereenkomst op te nemen, waardoor een cumulatieve boete mogelijk wordt. De vraag blijft echter of uw huurder hier mee akkoord wenst te gaan, maar dat is een punt voor tijdens de onderhandelingen.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW

Ontdek meer interessante artikelen

Geld lenen binnen de familie? Gebruik de familiehypotheek.

Ondanks dat wij met ons kantoor voornamelijk actief zijn op de zakelijke vastgoedmarkt, krijgen wij de laatste maanden ontzettend veel…

Lees meer >

Kan er nog gebruik gemaakt worden van een financieringsvoorbehoud nadat de koper heeft aangegeven dat de financiering is gelukt?

Voor de koper biedt een financieringsvoorbehoud de mogelijkheid om van een koop af te zien als het niet lukt om…

Lees meer >

De nieuwe omgevingswet is van kracht, is het bestemmingsplan helemaal vervallen?

Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe omgevingswet in Nederland officieel ingevoerd. Deze nieuwe wet is wellicht één van de…

Lees meer >