Huurverhoging bij overige bedrijfsruimte: Wat zijn de regels?

De huurverhoging bij overige bedrijfsruimte is een belangrijk punt in de huurovereenkomst. Stel je hebt een bedrijfsruimte gehuurd en de eigenaar van het bedrijfspand verhoogt ineens de huurprijs. Kan dat zomaar en hoe wapen je je ertegen?

Huurverhoging bij overige bedrijfsruimte (230a- Bedrijfsruimte) is in Nederland niet gebonden aan wettelijke regels. Bij het opstellen van de huurovereenkomst komen de huurder en verhuurder een huurprijs overeen die periodiek verhoogt kan worden. Het meest voorkomende is dat de huurprijs jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van het CBS-prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

Omdat de huurverhoging bij overige bedrijfsruimte niet is vastgesteld ben je als huurder en verhuurder echter vrij om afspraken te maken omtrent de huurverhoging zoals bijvoorbeeld een jaarlijkse onderhandeling omtrent de nieuwe huurprijs, een vast percentage of een afgesproken bedrag. Vanzelfsprekend kunnen huurder en verhuurder ook afspreken om de huurprijs voor een bepaalde periode niet aan te passen. De rechter kan tijdens de huurperiode niet ingrijpen om de overeengekomen huurprijs aan te passen. Vandaar dat het van belang is om voorafgaand aan de huurperiode de gemaakte afspraken omtrent de huurprijs en de huurprijsverhoging goed vast te leggen in de huurovereenkomst.

Servicekosten

Naast de huurprijs en de huurprijs verhoging is het belangrijk dat de eventuele servicekosten en de betalingsregeling hiervan goed is omschreven in je huurovereenkomst. De bepaling van de servicekosten kan op verschillende manieren zoals bijvoorbeeld een vast bedrag, voorschot met eindverrekening of een nabetaling op basis van het daadwerkelijke verbruik.

download handboek 7:230a BW

Download het gratis handboek over de artikelen in een huurovereenkomst

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

Meer interessante artikelen voor jou

Voorkom dat u tekent
voor iets dat u niet weet!
download handboek 7:230a BW