Het opleveringsrapport; voorkom problemen bij de oplevering van bedrijfsruimte!

Het opleveringsrapport bij de (ver)huur van bedrijfsruimte is zeer belangrijk.  Maar waarom? Vaak ontstaan problemen bij de oplevering van het gehuurde. Met het opleveringsrapport voorkom je dit.

Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde weer ter beschikking te stellen aan de verhuurder. Uitgangspunt is dat de huurder het gehuurde moet opleveren in oorspronkelijke staat, behoudens veroudering, slijtage en met toestemming van verhuurder aangebrachte veranderingen. Dit is te herleiden uit het opleveringsrapport dat bij aanvang van de huur is opgemaakt.

Moeilijk te bewijzen

Is er geen opleveringsrapport gemaakt bij aanvang van de huurovereenkomst? Dan wordt verondersteld dat de huurder het gehuurde in de staat heeft ontvangen zoals deze bij het einde van de huurovereenkomst is. Indien dit afwijkt kan de verhuurder wel tegenbewijs leveren, maar dat is vrij moeilijk aan te tonen.

Bepalingen bij ontbreken van het opleveringsrapport

In het standaard ROZ-model, dat partijen veelal gebruiken bij huur van een bedrijfsruimte, staat omschreven wat geldt indien er bij aanvang van de huur geen opleveringsrapport is opgesteld. Hierin staat dat de huurder het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst of bij het einde van gebruik aan de verhuurder oplevert in de staat die de verhuurder mag verwachten van een goed onderhouden pand, behoudens normale slijtage en veroudering en zonder gebreken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

Bewijslast bij huurder

In het standaard ROZ-model is ook opgenomen dat, bij discussie over de staat van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst, de huurder wordt verondersteld het gehuurde in goede staat en zonder gebreken te hebben ontvangen. Door een soortgelijke bepaling op te nemen schuift men de wettelijke bepaling terzijde en komt de bewijslast van de goede staat van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst bij de huurder te liggen, wanneer het opleveringsrapport ontbreekt. Er valt dan natuurlijk nog te discussiëren over de vraag of er sprake is van gebreken of van normale slijtage en veroudering. Dit dient per geval bepaald te worden, maar voor de verhuurder biedt deze bepaling wat meer zekerheid.

Duidelijkheid

Ingeval bij aanvang van de huurovereenkomst wel een opleveringsrapport van het gehuurde is gemaakt, dient het gehuurde in de omschreven staat te worden opgeleverd, behoudens met toestemming van de verhuurder aangebrachte veranderingen, slijtage en veroudering. Wanneer de huurder het gehuurde niet oplevert in de staat zoals beschreven bij aanvang van de huur, dient hij de kosten van herstel te vergoeden.

Gratis opleveringsrapport downloaden.

Als NVM- Bedrijfsmakelaar stellen wij van de Online Bedrijfsmakelaar altijd een opleveringsrapport op voor onze (ver)huurtransacties. Benieuwd naar hoe deze eruit ziet? Download hem direct.

Waar mogen wij het opleveringsrapport naar toe mailen?

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW