Winkelruimte verhuren voor bijvoorbeeld 3 jaar of 4 jaar, kan dat?

U heeft een huurder gevonden voor uw winkelpand of horecazaak, maar hoe zit het precies met de huurperioden? Zoals u waarschijnlijk weet bestaan er in Nederland twee verschillende huurregimes met verschillende regelgeving. In dit artikel hebben wij de verschillen uitgelegd en kunt u snel lezen onder welk regime uw pand valt.

Wanneer uw pand valt onder de categorie middenstandsbedrijfsruimte dient u rekening te houden met de zogenaamde artikel 7:290 BW wetgeving. In dit huurregime geniet de huurder aanzienlijk meer huurbescherming. Reden hiervoor is dat de huurder zijn investeringen terug moet kunnen verdienen.

Welke huurperiode zijn er mogelijk voor 7:290 BW bedrijfsruimte?

In de basis wordt er bij de verhuur van winkelpanden en horecazaken uitgegaan van een 5 jaar + 5 jaar huurperiode. Hierin kan afgeweken worden naar bijvoorbeeld een 7 jaar +  3 jaartermijn of 4 jaar + 6 jaartermijn. De twee perioden dienen echter altijd samen uit te komen op 10 jaar.

Mede door de economische crisis is het sinds een aantal jaren ook mogelijk om kortere huurperioden af te spreken tot maximaal twee jaar. Meer informatie over het aangaan van huurovereenkomsten korter dan 2 jaar voor middenstandsbedrijfsruimten vindt u in dit artikel.

Kunt u een winkel of horecazaak verhuren voor 3 jaar of 4 jaar?

Het kan echter voorkomen dat u om wat voor reden dan ook samen met uw huurder besluit om een huurovereenkomst van 3 jaar of 4 jaar aan te gaan. In dat geval dient u altijd rekening te houden met de tweede termijn. Deze dient namelijk altijd uit te moeten komen op een tienjarige huurperiode, tenzij de huurder het graag anders wil!

Afwijken in het voordeel van de huurder

Het huurregime van middenstandsbedrijfsruimte 7:290 BW heeft namelijk een semi dwingend karakter. Dit houdt in dat u niet mag afwijken ten nadele van de huurder. In principe kunt u dus uw pand verhuren voor bijvoorbeeld 3 jaar met een verlenging van telkens 3 jaar zolang uw huurder hier geen bezwaren tegen heeft. Verandert de huurder om wat voor reden dan ook van gedachten dan zullen de gemaakte afspraken automatisch terugvallen in de wettelijke termijnen.

Vraag toestemming aan de kantonrechter

Door dit semi dwingende karakter is het aan te raden om eerst toestemming aan de kantonrechter te vragen als u toch graag wilt afwijken van de wettelijke huurtermijnen. Wanner de kantonrechter namelijk toestemming heeft gegeven over de afwijkende huurperioden dan eindigt de overeenkomst op de afgesproken datum. Ook als de huurder van gedachte verandert.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW