Voor wiens rekening zijn kleine reparaties bij de verhuur van een bedrijfspand?

Één van de meest voorkomende geschillen tussen huurders en verhuurders is wie de kosten voor de kleine reparaties betaalt. Denk hierbij aan een kapotte deurbel, het vervangen van lampen, het onderhouden van de tuin enzovoorts.

Wat zegt de wet over kleine reparaties bij de verhuur van een bedrijfspand?

De wet vermeldt dat de huurder verplicht is op eigen kosten de kleine herstellingen te verrichten, tenzij deze nodig zijn door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichtingen tot het verhelpen van gebreken (Art. 7:217 BW). Deze regels zijn echter wat terughoudend omschreven, om zo te stimuleren dat huurder en verhuurder zelf afspraken maken over wat er onder kleine reparaties valt en voor wiens rekening deze komen.

Als aanknooppunten voor het bepalen van de kleine reparaties zegt de wetgever het volgende:

 • Kijk goed naar de aard van het gehuurde.
 • Leg afspraken vast in de overige bepalingen van de overeenkomst.
 • Stel de vraag of het gaat om herstellingen aan onderdelen van het gehuurde die het gevolg zijn van wijzigingen door de huurder.

Met deze aanknooppunten kunnen partijen meer duidelijkheid creëren  over de regeling van de kosten van kleine reparaties.

Maar wat verstaan we nu precies onder kleine reparaties bij de verhuur van zakelijk vastgoed?

De meest voorkomende voorbeelden van kleine reparaties zijn:

 • Witten van de binnenmuren, vullen van gaatjes en plamuren.
 • Vastzetten van de deurknoppen.
 • Vervangen van de elektrische schakelaars of de deurbel,
 • Vervangen van de kranen.
 • Toilet- of douchegarnituur vervangen.
 • Vervangen van de binnen- en buitenlampen.
 • Vervangen van de brievenbus.
 • Ontstoppen van het riool.

Enkele praktische tips voor huurder en verhuurder

– Zorg ervoor dat u bij het vaststellen van de huurovereenkomst duidelijk vermeldt wie welk onderhoud gaat verzorgen.

– Als u niet weet welke kosten onder kleine herstellingen vallen, dan kunt u altijd het ‘Besluit kleine herstellingen’ raadplegen.

– Belangrijk is dat u allebei op de hoogte bent dat u eventuele gebreken zo snel mogelijk moet melden.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW