Welke wijzigingen mag een huurder zelf aan een bedrijfspand uitvoeren?

Welke wijzigingen of aanpassingen mag een huurder aan een bedrijfspand uitvoeren om bijvoorbeeld zijn eigen wensen of huisstijl te creëren. In feite zijn er drie verschillende soorten wijzigingen die van toepassing zijn bij de verhuur van zakelijk vastgoed.

  1. Kleine wijzigingen

Onder kleine wijzigingen bedoelen we bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij of vervangen van een lamp. Voor deze kleine wijzigingen hoeft een huurder in principe geen toestemming aan verhuurder te vragen. Belangrijk voor deze kleine wijzigingen is dat er aan het verwijderen of herstellen van deze wijzigingen geen of geringe kosten zijn verbonden.

  1. Ingrijpende wijzigingen

Voor ingrijpende wijzigingen, zoals voorbeeld het aanbrengen van een luxe keuken of het slopen van een muur, moet de huurder altijd toestemming  vragen aan de verhuurder voordat deze zulke wijzigingen mag realiseren.

De verhuurder hoeft enkel en alleen de aanpassingen toe te staan als deze:

  • de verhuurbaarheid van het gehuurde niet zal schaden;
  • de waarde van de onroerende zaak niet nadelig beïnvloedt.

In een situatie waarbij de reactie van de verhuurder vereist is, wordt van de verhuurder verwacht dat hij binnen acht weken reageert op het verzoek van zijn huurder. De wetgever heeft echter weinig geregeld indien de verhuurder niet reageert na deze periode. Om onnodige conflicten te voorkomen adviseren wij om bij het uitblijven van een antwoord van de verhuurder nog niet te beginnen met de wijzigingen en het verzoek nogmaals in te dienen.

Belangrijk tip:

Een belangrijke tip is om nooit binnen deze acht weken termijn zonder toestemming te gaan verbouwen. De verhuurder zou de huurovereenkomst namelijk, met toestemming van de rechter, kunnen beëindigen omdat u zich in dit geval niet aan uw verplichtingen als huurder houdt.

  1. Ingrijpende verbouwingen

Bij nog ingrijpender wijzigingen praten we over:

– wijzigingen die de verhuurbaarheid kunnen schaden;

– wijzigingen die bij het verwijderen of herstellen aanzienlijke kosten met zich mee brengen;

– wijzigingen die tot een waardedaling van de onroerende zaak kunnen leiden.

Vanzelfsprekend moet de verhuurder voor deze ingrijpende verbouwingen toestemming geven aan de huurder. Wanneer de verhuurder toestemming geeft aan de huurder om deze ingrijpende verbouwingen uit te laten voeren, is het ook belangrijk dat partijen afspreken wat er gebeurt met het verwachte opleveringsniveau bij het einde van de huurovereenkomst. Blijven de wijzigingen intact of dient de huurder het gehuurde terug te brengen in de originele staat? Maak hierover vooraf duidelijke afspraken.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW