Welke rechten heeft een verhuurder als zijn huurder niet (tijdig) betaalt?

Welke rechten heeft een verhuurder als zijn huurder niet (tijdig) betaalt? Helaas komt het regelmatig voor dat de overeengekomen huurprijs niet op tijd wordt betaald. Dit kan leiden tot ergernis aan de zijde van de verhuurder, mede doordat de huurder een grote mate van bescherming kent.

Stuur schriftelijk een herinnering

Een huurovereenkomst schept verplichtingen die moeten worden nagekomen. Aan de zijde van de huurder betekent dat hij de huur op tijd moet betalen. Als een huurder de huur niet op tijd betaalt, kunt u hem vriendelijk, schriftelijk laten weten dat hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Noteer duidelijk om welke perioden het gaat en om welke bedragen.

Misschien is het de huurder ontschoten of is er iets met de overboeking mis gegaan. Zorg ervoor dat uw relatie met uw huurder goed blijft gaan.

Ingebrekestelling

Het is altijd vervelend wanneer iemand zijn contractuele verplichting niet nakomt. De verhuurder zal daarin willen optreden, afhankelijk van het geval, is daarvoor een ingebrekestelling nodig.

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij de huurder een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog zijn verplichting na te komen. Meestal wordt deze termijn op twee weken gesteld. Verzuim treedt pas op wanneer de huurder na die twee weken nog steeds zijn verplichting niet is nagekomen.

Wanneer de huurder niet zijn verplichting kan nakomen of wanneer uit zijn houding blijkt dat nakoming nutteloos is, kan de ingebrekestelling gebeuren door een schriftelijke mededeling. Daarin moet dan worden opgenomen dat hij voor het niet nakomen aansprakelijk wordt gesteld.

Een ingebrekestelling is soms noodzakelijk om ontbinding van de huurovereenkomst te kunnen vorderen. Het is niet altijd noodzakelijk, maar vaak wel aan te raden. Het is beter om een ingebrekestelling te verzenden terwijl dat niet nodig is, dan andersom.

Dagvaarding

Voldoet uw huurder niet aan de bovenstaande herinneringen? Dan zou u bij de rechter de betaling van de huur kunnen vorderen. Dat wordt uitgevoerd middels dagvaardingsprocedure. Dit wordt meestal gebeurt door een jurist aangezien het opstellen van een dagvaarding specialistisch werk is.

Een dagvaarding wordt meestal overhandigd door de gerechtsdeurwaarder, hij kan daarbij aanwijzingen geven en zal vertellen wat de inhoud van de dagvaarding betekent. In de dagvaarding staat altijd een tijd en datum om te verschijnen ter terechtzitting.

Krijgt u een dagvaarding, laat hem dan niet liggen. Versnipperen of vergeten heeft geen zin, want de rechtszaak gaat gewoon door, alleen zonder uw inbreng. Overweeg altijd om een jurist in de arm te nemen, daarmee kunt u als verhuurder de beste verdediging opzetten.

Wat moet ik nou precies doen wanneer mijn huurder niet betaalt?

Wanneer een huurder niet betaalt, heeft u als verhuurder in het begin twee mogelijkheden.

  1. U verlangt van de huurder dat hij alsnog betaalt
  2. U gaat voor ontbinding van de huurovereenkomst of u vraagt schadevergoeding

Een combinatie van de mogelijkheden is ook mogelijk.

Komt u in conflict met uw huurder die zelfs na een herinnering weigert te betalen, dan is het verstandig om een jurist in te schakelen. Zo kunt u alsnog de huur innen, een eventuele schadevergoeding innen en de huurovereenkomst ontbinden, zelfs als de huurder niet meewerkt.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW