Tips voor een kantoor aan huis

Een kantoor aan huis beginnen lijkt zo makkelijk, maar het roept toch nog de nodige vragen op. Wij van de Online Bedrijfsmakelaar geven u 6 handige tips wat een kantoor aan huis beginnen toch vrij eenvoudig maakt.

1. Aftrekposten

Met een kantoor aan huis moet u als ondernemer enkele fiscale keuzes maken. Zo is het eigen woninggedeelte van de hypotheekrente doorgaans aftrekbaar in box 1, het zakelijke gedeelte van de woning niet.

Aftrek is alleen mogelijk als uw werkruimte een zelfstandige deel van uw woning is. Enkele vereisten voor een zelfstandige ruimte zijn bijvoorbeeld een eigen opgang/ entree en eigen sanitaire voorzieningen. Uw slaapkamer of zolderkamer zijn dus geen zelfstandige delen van uw woning, een garage met eigen deur en toilet wel. Zo’n zelfstandige werkruimte behoort over het algemeen tot het ondernemingsvermogen. Over dat deel hoeft u dan geen eigenwoningforfait te berekenen.

Wanneer u over het gedeelte van uw woning wat tot uw onderneming behoort een hypotheek heeft kunt u die schuld ook aan de onderneming toerekenen. De rentekosten van dat deel zijn dan aftrekbaar als ondernemingskosten evenals uw kosten voor gas, water en elektra. Maar ook inrichtingskosten zijn aftrekbaar van uw winst middels de afschrijvingen.

2. Privé of in de zaak.

De keuze of het zakelijke gedeelte van de eigen woning in de zaak wordt gebracht of toch privé wordt gehouden brengt, per situatie en ondernemingsvorm, enkele voor- en nadelen met zich mee. Wanneer u het zakelijke gedeelte in de onderneming brengt kunt u in principe de kosten van dat deel aftrekken van uw winst. Maar houdt er in dat geval ook rekening mee dat de winst bij verkoop van het zakelijke gedeelte van de woning is belast.

3. Verzekeringen

In uw kantoor zult u waarschijnlijk gebruik maken van nogal wat apparatuur zoals computers, printers en scanners. De gezamenlijke waarde van deze apparatuur kan vrij snel oplopen waardoor uw inboedelverzekering misschien niet meer toereikend is. Controleer daarom altijd of uw verzekeringen kloppen en toereikend zijn alvorens u een kantoor begint aan huis.

4. Via een BV

Is uw onderneming een BV? Verhuur dan uw zelfstandige werkruimte aan de BV. De zakelijke huur is belast als inkomsten uit werkzaamheden tegen het gewone IB-tarief. De kosten en afschrijven zijn aftrekbaar.

5. Is een verbouwing een goede investering?

Is uw werkruimte niet zelfstandig? Dan zijn de kosten voor u niet aftrekbaar. Maar als u middels een verbouwing uw werkruimte toch zelfstandig kunt maken kan dat een interessante investering zijn.

6. Mag u eigenlijk wel een kantoor aan huis beginnen?

Mag dat thuiswerken zomaar? In de meeste gevallen wel. Vanuit thuis mag u zonder vergunning bijvoorbeeld geen winkel of horecabedrijf beginnen. Maar wanneer u vrijwel geen klanten thuis ontvangt en geen overlast veroorzaakt in de buurt mag u een kantoor aan huis beginnen.

Meer weten over het beginnen van een kantoor aan huis? Leest u dan ook eens dit artikel over thuiswerken.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW