Renovatie of dringende werkzaamheden bij de verhuur van bedrijfsruimte

Wanneer u een wat ouder pand huurt of verhuurt kan het voorkomen dat u geconfronteerd wordt met grootschalig onderhoud of dringende werkzaamheden die eigenlijk niet uitgesteld kunnen worden. Maar hoe zit het dan met de positie van de huurder en verhuurder?

Artikel 7:220 BW leidend bij renovatie of dringende werkzaamheden bij de huur of verhuur van bedrijfsruimte

In artikel 7:220 BW van het burgerlijk wetboek staan de regels omschreven over de ‘dringende werkzaamheden’ en ‘renovatie’. Volgens dit artikel moet een huurder medewerking verlenen als de verhuurder dringende werkzaamheden of renovatiewerkzaamheden aan het pand moet verrichten.

Bovendien moet een huurder ook dulden als de verhuurder iets moet toestaan van de eigendom van een ander. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld de buurman die het perceel moet betreden om zijn dakgoten schoon te maken.

Naast de werkzaamheden die absoluut niet kunnen wachten, vallen onder dringende werkzaamheden ook renovatie- dan wel sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden door de verhuurder. Daarnaast is er ook sprake van een dringende werkzaamheid als uitstel tot extra kosten of schade zou kunnen leiden.

De huurder heeft dus een gedoogplicht in geval van dringende werkzaamheden of renovaties, maar dit gaat echter niet zomaar.

Voorstel opstellen naar de huurder bij renovatie- of dringende werkzaamheden

Ten eerste moet de verhuurder een redelijk voorstel aan de huurder doen. In dit voorstel is het belangrijk dat de belangen van alle hoofdhuurders en onderhuurders worden meegewogen.

Bij het opstellen van een dergelijk voorstel is het belangrijk dat de verhuurder het volgende omschrijft;
– Aard van de werkzaamheden;
– Noodzaak van de medewerking van de huurder;
– Financiële gevolgen voor de verhuurder;
– Omstandigheden van het geval;
– Eventuele vervangende ruimte voor de huurder;
– Wat gebeurt er met de huurprijs na de verbouwing?

LET OP: Als verhuurder zult u altijd het voorstel schriftelijk moeten uitbrengen én u zult moeten bewijzen dat het voorstel redelijk is.
Wanneer de huurder niet instemt met het voorstel van de verhuurder is het mogelijk om het voorstel te laten toetsen door de rechter. De rechter heeft namelijk de mogelijkheid om, indien hij de verhuurder in het gelijk stelt, verschillende uitspraken te doen. Zo kan de rechter bijvoorbeeld een gedoogplicht opleggen of een dwangsom opleggen als de huurder niet meer meewerkt.

Ga goed voorbereid te werk

Wanneer u overweegt om renovatie of dringende werkzaamheden aan uw pand te laten uitvoeren is het belangrijk dat u tijd investeert in het opstellen van een gedegen plan naar de huurder toe. Wanneer uw plan namelijk niet zorgvuldig of redelijk is opgesteld kan het zijn dat, wanneer het zover komt, de rechter het afwijst. Door vooraf tijd te investeren in een goed plan voorkomt u een hoop problemen en extra uitstel van uw plannen.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW