Prinsjesdag 2022 – over de gevolgen voor vastgoedeigenaren 

Tijdens Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet bekendgemaakt wat de fiscale plannen voor 2023 zijn. Hieruit bleek dat er voor vastgoedeigenaren en beleggers in vastgoed een hoop gaat veranderen. Dit is alles wat je moet weten over de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor vastgoedeigenaren. 

Overdrachtsbelasting gaat omhoog 

Stel dat je als belegger een pand koopt waar je niet zelf in woont. In 2022 betaalde je voor de overdracht van deze panden 8% overdrachtsbelasting. Dit tarief wordt op 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4%, om vastgoedbeleggers te ontmoedigen om woningen op te kopen voor de verhuur. Dit nieuwe tarief van 10,4% zal ook gelden voor de aankoop van bedrijfsmatig onroerend goed. 

Versobering van de leegwaarderatio 

In het coalitieakkoord van 2021 was opgenomen dat de leegwaarderatio per 1 januari 2023 helemaal afgeschaft zou worden. Inmiddels is duidelijk dat de regeling niet wordt afgeschaft, maar versoberd. Dit zal gevolgen hebben voor de belasting die privépersonen over verhuurde woningen betalen. Tot 1 januari 2022 levert de leegwaarderatio een belastingbesparing op tot maar liefst 55%. Vanaf 2023 is de korting beperkt tot 27% en vervalt volledig als een woning of pand aan familieleden wordt verhuurd. Het gevolg hiervan is een hogere belasting in box 3. 

Belasting op inkomen uit box 3 gaat omhoog 

Heb je spaargeld of beleggingen waardoor je inkomen uit vermogen hebt, dan wordt dit vermogen in de komende jaren hoger belast. Vanaf 2026 betaal je namelijk belasting op basis van het werkelijke rendement op vermogen, in plaats van het fictieve rendement. Op dit moment betaal je over het fictieve rendement 31% belasting en in de komende jaren gaat dit met 1% per jaar omhoog. In 2025 betaal je dus 34% belasting over het werkelijke rendement. Is dit rendement in 2025 minder dan € 57.000 dan betaal je geen vermogensrendementsheffing. Op dit moment is het bedrag waarover je geen rendement betaald vastgesteld op € 50.650. 

Box 3 stelsel wordt stapsgewijs aangepast vanaf 2023

De daadwerkelijke aanpassing van het box 3 stelsel wordt pas in 2026 doorgevoerd. Om de belasting over werkelijk rendement in plaats van fictief rendement te berekenen, zijn er namelijk technische veranderingen bij de Belastingdienst nodig. Ter voorbereiding op deze aanpassing wordt er tussen 2023 en 2025 een nieuwe forfaitaire berekening in de wet opgenomen. Deze berekening wordt straks gebasseerd op een werkelijke vermogensmix van spaargeld, schulden en overige bezittingen. Wat de tarieven van forfaitaire rendementen voor 2023 zijn is nog niet bekend. Het gevolg voor vastgoedbeleggers is dat wanneer onroerend goed met een lening is gefinancierd, hier meer belasting over berekend zal worden door deze forfaitaire rendementen.

Belasting over leningen uit eigen BV 

Vastgoedbeleggers hebben soms een BV waar zij geld uit kunnen lenen om te investeren in vastgoed. Door het geld te lenen en niet uit te laten keren als dividend, wordt de belastingheffing in box 2 vaak uitgesteld. Om dit te voorkomen is er een wetsvoorstel ingediend, waardoor aandeelhouders die meer dan € 700.000 lenen hier belasting over gaan betalen. In dit wordt er inkomstenbelasting berekend over het bedrag hoger dan € 700.000. Leningen voor de eigen woning, die worden belast in box 1, tellen niet mee. Hiernaast wordt box 2 vanaf 2024 in twee belastingschijven verdeeld. Tot een dividend van € 67.000 betaal je een belastingtarief van 24,5% en voor alle dividenden daarboven betaal je straks 31% belasting. 

De jubelton wordt afgeschaft 

De jubelton is een schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een woonhuis. Wil je je kind als ouder dus helpen met het bekostigen van een koopwoning, dan gebruik je hier de jubelton voor. De jubelton is tot 1 januari 2023 een bedrag van € 106.671 en wordt vanaf 1 januari 2023 verlaagt naar slechts € 28.947. In 2024 wil het kabinet deze vrijstelling helemaal afschaffen. Het kabinet is van mening dat het afschaffen van de jubelton zal leiden tot lagere huizenprijzen, maar experts uit de vastgoedbranche zijn het hier niet mee eens. Wat het afschaffen van de jubelton daadwerkelijk zal doen is dus nog even afwachten. 

Verduurzaming van onroerend goed 

Om Nederland te verduurzamen, moeten vastgoedeigenaren met panden groter dan 100 m² zorgen dat het pand een energielabel C heeft. Is dit niet het geval dan mag het kantoor niet meer verhuurt of gebruikt worden. Deze regeling gaat in op 1 januari 2023 en naar verwachting gaat er een soortgelijke regeling voor woningen in op 1 januari 2030. De verhuur van slecht geïsoleerde woningen wordt vanaf die datum hoogstwaarschijnlijk verboden. Dit zorgt ervoor dat vastgoedeigenaren en vastgoedbeleggers gestimuleerd worden om hun panden te verduurzamen voor 2030.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW