Optie tot koop of eerste recht van koop? Wat is het verschil bij de verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed?

Een optie tot koop en een eerste recht van koop op de zakelijke vastgoedmarkt hebben allebei betrekking op het verkopen van een bedrijfspand aan de huidige huurder. Maar wat is precies het verschil tussen de optie tot koop en het eerste recht van koop?

Wat is een optie tot koop?

Wanneer een huurder bijvoorbeeld het bedrijfspand wil kopen, maar niet over voldoende financiële middelen beschikt is het mogelijk om een optie tot koop in de huurovereenkomst te plaatsen. Door deze koopoptie zal de huurder het bedrijfspand na afloop van de huurovereenkomst of een ander vastgestelde termijn kunnen kopen van de verhuurder.

Door deze koopoptie is het voor de verhuurder niet meer mogelijk om het bedrijfspand aan een derde partij te verkopen. De huurder kan wel, op basis van een gegronde reden, afzien van de koop van het bedrijfspand.

Om achteraf geschillen te voorkomen is het belangrijk dat er bij een optie tot koop vooraf afspraken gemaakt worden over de verkoopprijs, boetebeding en andere specificaties.

Wat is een recht van eerste koop?

Net zoals een optie tot koop geeft een eerste recht van koop de huurder het recht om het bedrijfspand na de huurovereenkomst over te nemen van de verhuurder. Echter is een eerste recht van koop minder bindend en biedt het de verhuurder meer mogelijkheden om het bedrijfspand toch aan een derde partij te kunnen verkopen.

Een eerste recht van koop betekent namelijk dat een verhuurder het bedrijfspand eerst moet aanbieden aan de huidige huurder als hij het bedrijfspand aan een derde partij wil verkopen. Wanneer de huurder niet akkoord gaat met de voorwaarden van de koop van het bedrijfspand kan de verhuurder het bedrijfspand aan een derde partij verkopen. Wel moet de verhuurder het bedrijfspand onder dezelfde voorwaarden aanbieden aan de derde partij.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW