Onderverhuur van bedrijfsruimte; mag dat zomaar?

Een huurder wil graag zijn bedrijfsruimte, kantoorruimte of winkelruimte gaan onderverhuren; mag dat zomaar? Tenzij er in de huurovereenkomst niks anders is bepaald, is de huurder bevoegd om het gehuurde in zijn geheel of gedeeltelijk te onderverhuren (art. 7:221 BW). Onderverhuur is dus toegestaan, tenzij de huurder kan weten dat de verhuurder hiertegen redelijke bezwaren heeft. Bezwaren zoals de onderverhuur aan verslaafden en criminelen of indien de kans op ongelukken door de activiteiten van de onderhuurder aanzienlijk stijgt.

Hoe onderverhuur is het geregeld in de praktijk?

Het wetsartikel waarin de onderverhuur van bedrijfsruimte is omschreven, wordt gekenmerkt door regelend recht,. Hierdoor kunnen partijen een contractuele afwijking opnemen. In de praktijk zijn in veel huurovereenkomsten bepalingen opgenomen waarin staat dat, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het verboden is om het gehuurde te onderverhuren. Zo’n onderverhuurverbod geeft de verhuurder in beginsel de bevoegdheid om de onderverhuur te weigeren. Dat wordt pas anders indien de weigering misbruik van het recht oplevert of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Als de huurder van een bedrijfsruimte ondanks het verbod toch een onderhuurovereenkomst aangaat met een derde partij, kan dit voor de eigenaar een reden zijn om de totale huurovereenkomst te ontbinden. Een bezwaar indienen tegen dit ontbinden als huurder heeft geen zin.

De eigenaar geeft toestemming voor onderhuur, wat nu?

U heeft toestemming om het gehuurde onder te verhuren dan is de vervolgstap dat u zorgt voor een goede huurovereenkomst. De huurovereenkomst voor de onderhuur staat namelijk los van de hoofdhuurovereenkomst. Wij raden echter wel aan dat u een aantal punten gelijk houdt aan de hoofdhuurovereenkomst zoals:

  • de huurtermijn;
  • de betalingstermijnen;
  • de opzegtermijnen;
  • het gebruik.

Daarnaast is het belangrijk dat u duidelijke afspraken maakt over het onderhoud, het herstel en eventuele verbouwingen. Bij een onderhuur is namelijk de hoofdhuurder aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen aan de verhuurder. Wanneer de onderhuurder bijvoorbeeld niet tijdig betaalt of niet goed omgaat met het gehuurde is de hoofdhuurder aansprakelijk.

Schakel een professional in voor de begeleiding van een onderhuur

Door de complexiteit van de regelingeving én de aansprakelijkheid voor de hoofdhuurder, adviseren wij altijd om een NVM-Bedrijfsmakelaar in te schakelen die u begeleidt bij de onderhuur. De bedrijfsmakelaar kan u namelijk uitsluitsel geven over de vraag of onderhuur is toegestaan en kan de risico’s voor de hoofdhuurder aanzienlijk verkleinen.

Benieuwd naar wat de Online Bedrijfsmakelaar als NVM-Bedrijfsmakelaar voor u kan betekenen bij de onderverhuur van uw bedrijfsruimte? Download dan ons gratis informatiepakket en ontdek wat de voordelen voor u zijn.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW