Let op! Vanaf 1 januari 2023 wordt het energielabel C voor kantoren verplicht

Vanaf 2023 moeten alle kantoren in Nederland voldoen aan het energielabel C. Dit is een verplichting die namens het Energieakkoord vastgesteld is. Indien uw kantoorruimte een energielabel D tot en met G heeft betekent dit dat u aanpassingen moet laten uitvoeren zodat uw kantoorruimte verhuurd kan blijven. Indien uw kantoor hier niet aan voldoet mag u de kantoorruimte niet langer verhuren en dient deze gesloten te worden.

Wat is een energielabel?

Nederland heeft de doelstelling om de komende jaren de uitstoot van fossiele brandstoffen fors te verminderen. Eén van de oplossingen hiervoor is om gebouwen te verduurzamen. Om aan te geven hoe energiezuinig een gebouw is werd een aantal jaren geleden het energielabel geïntroduceerd.

Het energielabel geeft een bepaalde klasse aan, waarbij G het minste en A++++ het beste is. In welke energieklasse een gebouw valt wordt bepaald op basis van het primair fossiele energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). Hoe minder primair fossiele energie er verbruikt wordt, hoe beter het energielabel van een gebouw is.

Energielabel C niet altijd verplicht

De verplichting voor kantoren energielabel C geldt niet indien:

  • – de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) <50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • – de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw <100 m2 is;
  • – het gaat om rijksmonumenten als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening;
  • – het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt;
  • – het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet;
  • – het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • – de maatregelen die nodig zijn om een energie-index van 1,3 te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar.

Wie draagt de verantwoordelijkheid bij het ontbreken van een energielabel?

Als verhuurder bent u verantwoordelijk voor het aanvragen en realiseren van een energielabel C of hoger. Bepaalde investeringen, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van zonnepanelen, zou u kunnen terugverdienen middels het verhogen van de servicekosten. Het is echter wel belangrijk om hier goede afspraken over te maken en deze ook in een overeenkomst vast te leggen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van energielabel?

Wilt u een energielabel aanvragen voor uw kantoorpand? Neem dan snel contact op met de Online Bedrijfsmakelaar. Wij werken namelijk samen met meerdere partners die voor scherpe tarieven energielabels verzorgen voor kantoorpanden.

Wij zijn dagelijks bereikbaar via info@onlinebedrijfsmakelaar.nl of 085-0201028. Wij helpen u graag.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW