Kan een huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte worden ontbonden bij huurachterstand?

Het betalen van de huur… Het is elke maand maar weer afwachten of dat gebeurt op het door u en uw huurder overeengekomen moment. Is dit niet het geval? Dan is er in de meeste gevallen nog geen man overboord. Zolang het bij die ene keer blijft natuurlijk. Moet u vaker op uw geld wachten? Of worden de tussenpozen tussen betalingen langer? Dan is er waarschijnlijk meer aan de hand en zal er actie moeten worden ondernomen. In dit artikel leggen wij uit wat de regels zijn omtrent het ontbinden van een huurovereenkomst bij huurachterstand. Leest u mee?

Een huurachterstand van drie maanden of meer

Een bedrijfsruimte wordt over het algemeen verhuurd voor een huurperiode van vijf jaar. Deze huurovereenkomst kan normaliter niet tussentijds worden opgezegd. Wanneer er echter sprake is van een huurachterstand van drie maanden of meer verandert de zaak. In dit geval kunt u, als verhuurder, de situatie aan de kantonrechter voorleggen. Deze kan dan besluiten om de overeenkomst te ontbinden. Ook kan deze uw huurder veroordelen tot het betalen van de achterstallige huur.

Hoewel deze richtlijn in principe alleen voor woonruimte geldt, wordt deze norm van drie maanden ook vaak aangehouden bij bedrijfsruimte.

Vooruitlopend op de ontbinding van de huurovereenkomst kan er daarnaast in een kort geding een ontruiming worden gevorderd. Zo beschikt u soms binnen enkele weken weer over uw pand, zodat deze weer verhuurd kan worden aan een andere partij.

Herhaalde wanprestatie

Worden de drie maanden huurachterstand niet gehaald, maar is er sprake van herhaalde wanprestatie van uw huurder? Ook dan kan de huurovereenkomst worden ontbonden. We spreken van herhaalde wanprestatie wanneer er een huurachterstand is ontstaan van tenminste twee maanden en wanneer uw huurder over een langere periode stelselmatig niet op tijd of zelfs te weinig betaalt.

Recht op betaling

U hoeft niet bang te zijn dat u na uw bezoekje aan de kantonrechter helemaal geen huur meer zult ontvangen. Het is namelijk mogelijk om de nog te vervallen huur tot aan de einddatum van de huurovereenkomst van uw huurder te vorderen. Heeft u eerder al een nieuwe huurder gevonden? Dan kan de huur van uw vorige huurder tot aan de start van uw nieuwe huurder worden gevorderd. Ook wanneer uw huurder de bedrijfsruimte al heeft verlaten. Het bedrag waarop u na ontbinding van de huurovereenkomst en de ontruiming van het bedrijfspand aanspraak kunt maken heet dan geen huur meer, maar wordt een schadevergoeding genoemd.

Wanneer de huurder toch tot betaling over gaat

Wordt uw huurder wakker, en besluit deze alsnog de achterstallige huur in te lossen? Zelfs dan blijft het behaalde ontruimingsvonnis nog tot één jaar na het toewijzen ervan geldig. Bouwt een huurder weer een huurachterstand op? Dan hoeft u dus niet opnieuw naar de kantonrechter te stappen. U kunt hetzelfde vonnis gebruiken om de ontruiming in gang te zetten.

Op zoek naar een nieuwe huurder?

Wilt u uw bedrijfspand opnieuw verhuren? Bij verhuur van zakelijk vastgoed is het altijd verstandig om een bedrijfsmakelaar in de arm te sluiten. Deze kan u helaas niet behoeden voor een vergelijkbare situatie, maar heeft wel jarenlange ervaring en kent de zakelijke vastgoedmarkt als geen ander.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW