Jaarlijkse huurindexering: wat te doen als uw huurder niet kan betalen?

Het opvangen van de gevolgen van inflatie als verhuurder is mogelijk dankzij de jaarlijkse huurindexering. Maar wat als uw huurder de huur niet meer kan of wil betalen na een forse huurindexering? In dit artikel geven wij een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Wat is jaarlijkse huurindexering?

Terwijl onvoorziene omstandigheden, zoals de corona-pandemie, verhuurders hebben gedwongen huurkortingen te geven of huurachterstanden kwijt te schelden, is de huurindexering door inflatie een voorziene aanpassing. Toch kunnen bijkomende kosten, zoals hoge energielasten, het voor huurders lastig maken. Als een huurder beroep doet op deze onvoorziene kosten, moeten zij dit met cijfers onderbouwen.

Hoe om te gaan met huurders die niet kunnen betalen?

Als verhuurder bent u uiteraard niet verplicht om de huurindexering aan te passen omdat uw huurder het niet kan betalen. Het verhuren van zakelijk vastgoed blijft namelijk gewoon een zakelijke overeenkomst. Echter kan het in sommige gevallen verstandig zijn om uw huurder tegemoet te komen omdat anders een faillissement misschien onvermijdelijk is of dat u te maken krijgt met leegstand omdat de huurder de huurovereenkomst niet wil verlengen.

Hier zijn een aantal voorbeelden uit de praktijk over hoe verhuurders en huurders onderlinge afspraken hebben gemaakt over de huurverhogingen:

• Tijdelijke kortingen: Als uw huurder de huur niet kan betalen, overweeg dan een tijdelijke korting. Leg schriftelijk vast waarom deze korting wordt gegeven, zoals de huidige hoge inflatie en energielasten. Specificeer ook de einddatum van deze korting en de huurprijs die daarna van toepassing is.

• Aanpassen van de indexering: In plaats van een korting, kunt u overwegen de indexering te verlagen, bijvoorbeeld van 14% naar 8%. Zorg ervoor dat deze aanpassing schriftelijk wordt vastgelegd om toekomstige discussies te voorkomen.

• Gefaseerde verhogingen: Een andere optie is om de huurverhoging gefaseerd in te voeren, bijvoorbeeld door maandelijks 1% te verhogen tot een totale verhoging van 12% aan het einde van het jaar.

Als verhuurder beslist u uiteindelijk zelf welk bedrag aan huurverhoging u acceptabel vindt, afhankelijk van de argumenten van uw huurder. Zorg er wel voor dat alle afspraken duidelijk op papier staan. Overweeg een eenmalige korting als u niet wilt dat deze invloed heeft op toekomstige huurverhogingen.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over huurindexering? Laat een reactie achter of neem direct contact op voor meer informatie!

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW