Forse huurverhoging voor bedrijfspanden, kantoren en winkels op komst

Het vooruitzicht op een huurverhoging in de commerciële vastgoedsector is voor veel ondernemers een doorn in het oog. Sommige ondernemers moeten eventuele coronasteun terugbetalen en voelen de impact van inflatie door prijsstijgingen bij leveranciers. Komt hier een forse huurverhoging bij, dan is de kans groot dat ondernemers landelijk besluiten om bedrijfspanden, kantoren of fysieke winkels te sluiten.

Waarom een forse huurverhoging waarschijnlijk is 

De forse huurverhoging voor commercieel vastgoed heeft alles te maken met de hoge inflatie. In de meeste huurcontracten is namelijk opgenomen dat de jaarlijkse huurprijs meestijgt met de inflatie. In maart zagen we inflatiecijfers van maar liefst 9,7 procent. De huurverhogingen zullen hierdoor net zo hoog zijn. Hiernaast moeten commerciële vastgoedeigenaren rekening houden met een verhoging van servicekosten, waaronder oplopende energieprijzen. 

Huurders van woningen zijn beschermd tegen hoge prijsstijgingen, maar dit geldt niet voor de huurprijzen van bedrijfspanden, kantoren en winkels. In de komende maanden zullen we daarom een huurverhoging zien voor dergelijke panden. Is de huurverhoging berekend voor 1 augustus 2022, dan mogen huurders rekenen op een verhoging van 9,6%. 

Hoe wordt een huurverhoging berekend?

Het berekenen van de nieuwe huurprijzen wordt op twee verschillende manieren gedaan. Het is allereerst belangrijk om erachter te komen waar de huurverhoging op gebaseerd is. Wordt de prijs gebaseerd op het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), dan kunt u de huurverhoging controleren op de website van het CBS.

Hiernaast wordt er voor het berekenen van de huurverhoging een formule gebruikt wanneer uw huurovereenkomst verwijst naar de algemene bepalingen opgesteld door het ROZ. De gewijzigde huurprijs is in dit geval gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum. Deze prijs wordt vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die vier maanden voor de maand van de verhoging ligt. Dit cijfer wordt weer gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die zestien maanden voor de kalendermaand van de verhoging ligt. Het cijfer dat hier uitkomt is het percentage van de maximale huurverhoging. 

Huurverhoging doorbelasten

De huurverhogingen zijn bedoeld om vastgoedeigenaren te beschermen tegen de inflatie. Daarom zijn wij bij de Online Bedrijfsmakelaar van mening dat vastgoedeigenaren de huurverhogingen moeten doorberekenen. Het is uiteraard mogelijk om een deel van de huurverhoging door te belasten aan de huurder. Dit is alleen mogelijk als de huurder zelf aangeeft de huur niet te kunnen betalen door een huurverhoging. 

Heeft u als commercieel vastgoedeigenaar te maken met een huurder die de huur niet kan betalen door een verhoging? Vraag dan om een goede onderbouwing, gebaseerd op inzage in recente bedrijfscijfers. Is dit het geval dan kunt u op drie manieren tot een mogelijke oplossing komen. U kunt proberen om afspraken te maken met de huurder, het contract te beëindigen met wederzijds goedkeuren of door het contract te laten ontbinden door de kantonrechter. Dit kan alleen als er al een huurachterstand is ontstaan. 

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW