Energielabel C, vanaf 2023 verplicht voor kantoren

Nog niet zo heel lang geleden, eind 2015 om precies te zijn, tekenden 171 (van de 196) landen het Klimaatakkoord van Parijs. Nederland was één van die landen. Het doel? De opwarming van de aarde beteugelen. Vooruitlopend op dit akkoord werd in 2013 in Nederland het Energieakkoord gesloten. 40 partijen, waaronder de Rijksoverheid, zetten hieronder een handtekening. De ondertekenaars zetten zich onder andere in voor een besparing van het energiegebruik met zo’n 1.5% per jaar. Dat heeft gevolgen. Ook voor u, als verhuurder van een kantoorpand. Zo wordt energielabel C of hoger vanaf 2023 namelijk verplicht voor kantoren groter dan 100 m2 per jaar.

Voldoet uw kantoorpand per 1 januari 2023 niet aan dit energielabel? Dan mag het pand niet meer als kantoor worden gebruikt. Er is dan sprake van een gebrek. Uw huurder heeft dan recht op herstel, huurprijsvermindering én een schadevergoeding. Geen onbelangrijke verandering dus. We duiken er even in!

Welk energielabel heeft mijn kantoor?

Dat is waarschijnlijk de eerste vraag die bij u opkomt. Gelukkig is dit eenvoudig te checken via www.ep-online.nl.

Wanneer uw pand energielabel A tot en met C heeft, voldoet uw kantoor aan de norm. Toch kan het verstandig zijn om alvast wat energiebesparende maatregelen te onderzoeken, met het oog op de toekomst. De rijksoverheid wil namelijk in 2050 een energie neutrale gebouwde omgeving gerealiseerd hebben. Er zijn verschillende financiële regelingen beschikbaar om u hierbij te ondersteunen.

Beschikt uw pand over een energielabel D of lager? Zelfs dan kunt u, soms zónder de boel te hoeven verbouwen, eenvoudig energielabel C halen. Het beste kunt u advies inwinnen bij een erkend energieadviseur. Deze neemt u bij de hand, en kan u wellicht zelfs een aantal manieren voorleggen om direct de stap te maken naar energielabel A of B. Geen label? Ook dan kunt u bij een energieadviseur terecht.

Wie draagt de verantwoordelijkheid?

Hoogstwaarschijnlijk bent u als verhuurder financieel verantwoordelijk voor het realiseren van een energielabel C of hoger. Sommige van deze investeringen kunnen via de servicekosten worden doorbelast, denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervangen van lampen door ledverlichting. Andere maatregelen zijn echter lastiger door te belasten, terwijl uw huurder hier wel van profiteert. Maak daarom onderling goede afspraken.

Help, mijn huurder werkt niet mee.

U zet uw beste beentje voor. Begint op tijd met eventuele werkzaamheden. Maar uw huurder gooit roet in het eten. Hij of zij werkt niet mee, terwijl u wel degelijk van hem of haar afhankelijk bent. In dit geval zijn er verschillende acties die u kunt ondernemen.

U kunt medewerking bijvoorbeeld afdwingen. Dit kan volgens artikel 13.1 van de Algemene Bepalingen van het ROZ-model 2015 kantoorruimte. Zijn er onderling geen afspraken gemaakt over dit onderwerp? Dan kunt u een beroep doen op artikel 7:220 lid 1 (dringende werkzaamheden) en 2 (renovatie met voortzetting huur) BW.

Wanneer geldt de verplichting niet?

Er zijn enkele uitzonderingen op deze energieverplichting. Deze zijn als volgt:

  •  Wanneer het pand voor minder dan 50% als kantoor gebruikt wordt. ‘Kantoor’ is dus een nevenfunctie.
  • Bij monumenten (rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van beschermde stads-en dorpsgezichten.
  • Wanneer het pand in kwestie binnen twee jaar gesloopt, getransformeerd of onteigend wordt.
Een nieuwe huurovereenkomst aangaan?

In dat geval is het verstandig om nu alvast een aantal bepalingen op te nemen met betrekking tot de energieverplichting. U doet er in ieder geval altijd goed aan om bij het verhuren van uw pand een bedrijfspand een bedrijfsmakelaar in de arm te sluiten. Zo’n makelaar heeft vaak jarenlange ervaring en kent de zakelijke vastgoedmarkt als geen ander.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW