Is een webwinkel detailhandel?

Is een webwinkel detailhandel? Dat is een zeer belangrijke vraag voor u als u een webwinkel wilt beginnen. De rechtbank van ‘s Hertogenbosch heeft onlangs geoordeeld dat het exploiteren van een webwinkel valt onder de noemer “detailhandel”. Door deze uitspraak zouden webwinkels alleen vanuit een ruimte bedreven mogen worden met een bestemming “ detailhandel ”. Maar wat houdt dit nou precies in voor uw eigen webwinkel die u runt vanuit thuis of een bedrijfspand?

Wanneer u zelf een webwinkel runt vanuit thuis of bedrijfspand zonder “ detailhandel ” bestemming handelt u in strijdt met het geldende bestemmingsplan en zou uw gemeente u bijvoorbeeld een dwangsom kunnen opleggen waardoor u uiteindelijk genoodzaakt bent om te stoppen met uw webwinkel. Daarom is het raadzaam om, voordat uw concurrent bezwaar indient bij uw gemeente tegen uw webwinkel, eerst het geldende bestemmingsplan nogmaals nauwkeurig te raadplegen om eventuele problemen te voorkomen.

De bedrijfsmakelaars van de Online Bedrijfsmakelaar zijn op de hoogte van de huidige regelgeving waardoor zij u kunnen adviseren omtrent het succesvol voortzetten van uw webwinkel.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw webwinkel? Neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend advies gesprek.

Download Handboek 7:290 BW

Download het gratis handboek over de artikelen in een huurovereenkomst

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

Meer interessante artikelen voor jou

Voorkom dat u tekent
voor iets dat u niet weet!
download handboek 7:230a BW