Beleggingspand kopen, via de zaak of in privé?

Spaargeld levert door de uitzonderlijk lage rentestand momenteel weinig op. Daarom is het interessant om met uw vermogen een beleggingspand te kopen. Als u een eigen bedrijf heeft, kunt u een beleggingspand op twee manieren aankopen: via uw eigen zaak of privé.

De keuze die u nu maakt kan later niet meer worden aangepast voor de Belastingdienst, uitzonderingen daargelaten uiteraard. Het is daarom van cruciaal belang dat u vooraf al een weloverwogen beslissing neemt. In dit artikel lichten wij alvast een aantal punten toe, maar het blijft verstandig om u altijd goed te laten adviseren door een specialist.

Behoort uw beleggingspand tot het privé vermogen of het ondernemingsvermogen?

Als eerste zal er gekeken worden waarvoor u het pand gaat gebruiken. Als u namelijk een pand heeft wat u zelf gaat gebruiken met uw bedrijf zal het hoogstwaarschijnlijk worden gerekend tot het ondernemingsvermogen.

Als het beleggingspand tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend kunt u gebruik maken van een aantal fiscale voordelen. Zo kunt u bijvoorbeeld het pand afschrijven van uw winst en heeft u recht op investeringsaftrek. Heeft u een woon- werkpand? Dan gelden deze aftrekposten alleen over het zakelijke deel van uw pand.

Wanneer uw beleggingspand tot het ondernemingsvermogen behoort dient u echter wel rekening te houden met boekwinsten bij een eventuele verkoop. Wanneer u namelijk afschrijft op de waarde van het pand en hem vervolgens met winst verkoopt zult u over deze boekwinst belasting moeten betalen. Als het beleggingspand tot uw privé vermogen behoort dan is er geen sprake van belaste boekwinst bij een eventuele verkoop.

Beleggingspand als privévermogen, box 1 of box 3?

Als u het beleggingspand in privé eigendom heeft is belangrijk om goed uit te zoeken in welke box het valt voor uw belastingaangifte. Als u zelf het pand eventueel gaat gebruiken als woning of ter beschikking stelt aan een vennootschap met een aan u verbonden persoon zal het pand vallen onder box 1. Wanneer dit niet het geval is zal het beleggingspand vallen onder box 3.

Let op; heeft u meerdere beleggingspanden in box 3 en voert u zelf alle activiteiten uit, dan kan het zijn dat de Belastingdienst u aan zal merken als een professionele vastgoedverhuurder. In dat geval zal de Belastingdienst uw resultaat aanmerken als winst uit onderneming en alsnog belasten in box 1.

Wat is de beste keuze? Beleggingspand rekenen tot privé- of ondernemingsvermogen?

De belangrijkste afweging die u moet maken is of dat de verwachte waardestijging opweegt tegen de verwachte aftrekposten. Daarnaast spelen nog een aantal andere factoren een rol. Zoals bijvoorbeeld of u getrouwd bent en uw eigen financiële situatie. Daarom is het altijd belangrijk om u goed te laten adviseren door een specialist. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan en kunt u meer rendement behalen uit uw beleggingspand.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW