Bankgarantie bij de verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed

Als verhuurder onderzoekt u voorafgaand aan de huurovereenkomst uiteraard de financiële positie van de huurder. U heeft echter geen zekerheid of het altijd goed zal blijven gaan. Een bankgarantie kan u als verhuurder wat extra zekerheid geven.

Wat is een bankgarantie bij de verhuur van bedrijfspanden?

Een bankgarantie is een uitgegeven verklaring van de bank dat zij op schriftelijk verzoek van de verhuurder alles zullen betalen dat de huurder aan de verhuurder verschuldigd is. De betaling van de bank kan echter nooit meer zijn dan het bedrag dat is opgenomen in de garantie.

Een aantal tips over de bankgarantie bij de verhuur van bedrijfspanden:

  1. Bij de verhuur van bedrijfsmatig onroerend goed is een bankgarantie van drie maanden huur het meest voorkomende. Uiteraard kan er ook een afwijkend bedrag afgesproken worden.
  2. Hou bij het bepalen van de hoogte van de bankgarantie ook rekening met de omzetbelasting en de servicekosten.
  3. In de huurovereenkomst kunt u opnemen dat de bankgarantie op verzoek van de verhuurder jaarlijks kan worden verhoogt na de huurindexatie.
  4. Als verhuurder is het verstandig om de huurovereenkomst pas in te laten gaan wanneer de bankgarantie rond is.
  5. Als er tijdens de huurperiode geen beroep is gedaan op de bankgarantie zal de originele garantie terug gebracht worden naar de bank door de verhuurder.

Wat gebeurt als het bedrijfspand wordt verkocht?

Wanneer een verhuurd bedrijfspand wordt verkocht gaan alle rechten en plichten over naar de koper. Koop breekt immers geen huur.

Als koper van een verhuurd bedrijfspand is het belangrijk dat u goed controleert of bij de eigendomsoverdacht de originele bankgarantie aanwezig is. Als nieuwe verhuurder dient u namelijk het origineel te retourneren wanneer de huurovereenkomst is afgelopen. Daarnaast zal de huurder de bankgarantie ook terug willen hebben als hij het gehuurde keurig heeft ontruimd.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW