Bankgarantie kwijt bij de verhuur van bedrijfsruimte, wat nu?

Als huurder van een bedrijfsruimte is het gebruikelijk om bij de aanvang van de huur een bankgarantie of waarborgsom te verstrekken. Deze bankgarantie of waarborgsom moet bij het inroepen van de bankgarantie of bij einde huur geretourneerd worden. Maar wat gebeurt er als je de bankgarantie kwijt bent?

Waarborgsom of bankgarantie?

Bij het verhuren van een bedrijfsruimte is het gebruikelijk om als verhuurder een waarborgsom of bankgarantie te ontvangen. Dit bedrag wordt door de verhuurder ontvangen bij de aanvang van de huur.

Hoe werkt de bankgarantie?

Bij de verhuur is er sprake van een afroepgarantie. In een notendop betekent dit dat het papier van de bankgarantie belangrijk is en goed bewaard moet worden. De bank doet namelijk alleen een uitkering bij het inroepen van de bankgarantie als het origineel overhandigd kan worden.

De verhuurder moet verklaren dat er op grond van de huurovereenkomst geld verschuldigd is. De formulering van de bankgarantie is dus van groot belang. Voor de bankgarantie wordt er slechts één document opgesteld. Dit is een fysiek exemplaar dat in een register wordt geplaatst. In dit register is zichtbaar aan wie er een bankgarantie is verstrekt. De huurovereenkomst en de bankgarantie zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De bankgarantie bewaren

Aan het einde van het huurcontract moet de bankgarantie door de verhuurder geretourneerd worden. Het document gekoppeld aan de bankgarantie moet daarom goed bewaard worden, bijvoorbeeld in een kluis of een andere veilige plek. Mocht u als verhuurder de bankgarantie willen inroepen, bijvoorbeeld bij een huurachterstand, dan is dit document erg belangrijk.

De garantie toch kwijtgeraakt

Wat als u de bankgarantie toch kwijtraakt aan het einde van het huurcontract? Ga dan in overleg met de bank die de bankgarantie heeft verstrekt. In de meeste gevallen moet de verhuurder dan expliciet verklaren dat de eerdere bankgarantie is vervallen en geen werking meer heeft aan het einde van het huurcontract.

Raakt u de bankgarantie tijdens de looptijd van het huurcontract kwijt, dan is het mogelijk om een nieuwe bankgarantie aan te vragen. De bank zal de nieuwe bankgarantie enkel onder strikte voorwaarden verstrekken. In dit geval kunt u een hoop rompslomp verwachten, vooral als er meerdere belanghebbenden zijn. Zowel de verhuurder als de huurder moeten schriftelijk bevestigen dat zij van de eerder verstrekte bankgarantie afzien.

Aandachtspunten bij de verkoop van een pand

Koop breekt geen huur, maar dat geldt niet voor de bankgarantie. Tijdens de overdracht van een gehuurde bedrijfsruimte kan de volgende eigenaar van het pand de bankgarantie alleen inroepen als dit uitdrukkelijk in de bankgarantie is bepaald.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW