Afhaalpunt voor online goederen: winkelruimte?

Locaties waar men op internet bestelde producten kunnen worden opgehaald zien we steeds vaker terug in het straatbeeld. Maar zijn deze ruimtes te kwalificeren als winkels? Voor zowel de huurder als de verhuurder kan het antwoord hierop van belang zijn.

Van offline naar online

Logische overname

Vanuit strategisch oogpunt was de overname van Bol.com door Albert Heijn een zeer slimme zet. Online gekochte producten van Bol.com konden bij Albert Heijn, uiteraard samen met de producten van Ahold, worden opgehaald in de fysieke winkels van de Albert Heijn.

Pick-Up-Points

Steeds vaker verschijnen er dergelijke afhaalpunten in de winkelstraten, maar ook op bedrijventerreinen. Deze punten worden ook wel aangeduid als PUP’s: pick-up-points.

Hoofdbrekens

Maar dit nieuwe fenomeen van PUP brengt ook de nodige juridische hoofdbrekens. Want valt zo’n PUP onder winkelruimte, waardoor een huurder beschermd wordt tegen eenvoudige beëindiging van het huurcontract door de verhuurder?

Welles, nietes.

De huurder heeft er alle reden voor om een PUP als detailhandel aan te merken. Maar een kwalificatie als winkel kan ervoor zorgen dat vestiging op een bedrijventerrein niet zomaar is toegestaan. Dit kan tot het resultaat leiden dat een huurder vanuit planologisch oogpunt zijn PUP niet als winkel wil kwalificeren, maar juridisch gezien wel.

Hoe kan een PUP in ieder geval als winkelruimte worden aangemerkt volgens het huurrecht?

Wat zegt de wet?

Kleinhandelsbedrijf.

De wet spreekt in artikel 290 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over een kleinhandelsbedrijf of een afhaal of besteldienst. Een kleinhandelsbedrijf wordt omschreven als een vrij toegankelijke winkel waar men producten gekocht kunnen worden. In een PUP worden online bestelde producten gecontroleerd, verpakt en geleverd aan consumenten. Zo kan er dus met wat creativiteit betoogd worden dat een PUP valt onder kleinhandelsbedrijf.

Afhaal- of besteldienst

Toch klopt er hier iets niet en lijkt de kwalificatie wat geknutseld. Waarschijnlijk biedt de wettelijke term ‘afhaal- of besteldienst’ een betere oplossing. Hiermee wordt bedoeld dat er pakketten op een locatie worden afgeleverd en door een ander worden opgehaald en bezorgd worden.

Ondanks dat het niet de bedoeling was van de wetgever om een PUP hieronder te scharen, wijst een zuiver taalkundige uitleg er toch op dat een PUP juist bij uitstek tot deze categorie behoort en daarmee dus een winkel is.

Hoe gaat er hiermee om?

Contracteer duidelijk!

Hoewel er nog veel vraagtekens bestaan bij de kwalificatie van een PUP als winkelruimte en de rechtspraak hierover nog schaars is, is kwalificatie als winkel dus mogelijk.

  • Zoek aansluiting bij het aloude winkelbegrip.
  • Geef aan dat betaling via internet plaatsvindt, maar dat er ook ter plekke kan worden afgerekend.
  • Zorg voor een publiek toegankelijke ruimte.

Door duidelijk te contracteren, kan een afhaalpunt toch als winkelruimte worden aangemerkt en geniet de huurder bescherming. De keerzijde is echter dat daarmee de planologische vestigingsmogelijkheden van het bedrijf beperkt kunnen worden vanwege strikte bestemmingsplannen.

Meer informatie?

Voor meer informatie omtrent een afhaalpunt van Online Goederen of andere vastgoedvraagstukken kunt u altijd contact opnemen met onze NVM- bedrijfsmakelaars.

Voorkom fouten: Download hier ons gratis handboek over de huurovereenkomst

Onze NVM Bedrijfsmakelaars hebben alle artikelen in begrijpelijke taal samengevat in dit gratis handboek. Zo voorkomt u vervelende verrassingen en ondertekent u de huurovereenkomst met vertrouwen.

Waar mogen wij het handboek naar toe mailen?

download handboek 7:230a BW